Skip to content
Лого на DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Застраховка на товари и стоки

DB Schenker Ви предлага сигурен и надежден транспорт и складиране. Въпреки това, съществува риск от злополука, било то от природни бедствия или действия/бездействия на трети лица.

Оставете на DB Schenker да организира “Карго” застраховка за Вашите товари по време на превоз или застраховка “Имущество” на Вашите стоки по време на складиране. Това е най-сигурният начин да получите обезщетение до размера на фактурната стойност на погинал товар/стока, в случай на повреда или загубата му, съгласно застрахователните покрития и в съответствие с условията на сключените от Вас застраховки.

Предлаганите застрахователни покрития  разширяват диапазона на случаите, лимитите, както и размера на дължимите обезщетения, в сравнение с ограничените отговорности по приложими конвенции.

DB Schenker Ви помага да се справяте в случаи като тези.

Шенкер ЕООД е застрахователен агент № 0010714 на ЗК Уника АД по застраховки „Карго-товари по време на превоз“.

Застраховка „Карго – товари по време на превоз“ се сключва съгласно ОУ на ЗК Уника АД и ICC, след направен анализ на потребностите и попълнена Декларация- Заявка от страна на заявителя на транспортната услуга, пожелал да застрахова товара си чрез Шенкер ЕООД.

Повече информация можете да намерете на сайта на ЗК УНИКА АД .

Шенкер ЕООД е застрахователен агент № 42495 на ЗАД Булстрад ВИГ по видове застраховки, предлагани от застрахователното дружество, с изключение на застраховка „Карго -товари по време на превоз“.

Застраховка „Имущества“  (стоки на склад) се сключва съгласно ОУ на ЗАД Булстрад ВИГ, след направен анализ на потребности и попълнена Декларация- Заявка от страна на заявителя на логистичната услуга, пожелал да застрахова стоката си по време на складирането в складовите площи на Шенкер ЕООД или складови площи, които се оперират от Шенкер ЕООД.

Повече информация можете да намерете на сайта на ЗАД  Булстрад ВИГ, Bulstrad.