161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Правно съответствие

В DB Schenker с гордост спазваме етичните бизнес стандарти, на които компанията ни държи вече над 140 години. Поели сме ангажимент да спазваме международното и националното законодателство и да се придържаме към най-високите етични и правни стандарти във всеки аспект от работата си. Именно това ни прави надежден и етичен бизнес партньор за акционери и клиенти по целия свят. Етичният ни кодекс, насочен към ежедневните ни операции, и Етичният ни кодекс за бизнес партньори, ориентиран към нашите доставчици и бизнес партньори, са примери за ангажимента ни за правно съответствие.   

Нашите стандарти

В DB Schenker сме поели ангажимент да спазваме международното и националното законодателство и да се придържаме към етичните стандарти при осъществяване на дейността, на които140 години.наси…

Вижте повече

За бизнес партньори

Етичният кодекс на DB за бизнес партньори формира основата на търговското сътрудничество, вменявайки на всички бизнес партньори на DB Schenker

Вижте повече

Докладване за проблеми

В DB Schenker сме поели ангажимент да защитаваме почтеността си. Ако желаете да споделите проблеми, свързани с възможни нарушения или да докладвате за сериозни пропуски в работата, моля не се колебайте да се свържете с нас.

View more

Поети ангажименти

DB Group е поела ангажимент да развива още по-добро разбиране за Правно съответствие в националната и международната среда. Компанията се придържа към високи стандарти за бизнес етика и ги спазва активно.

View more