Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


Businessmen shaking hands compliance

Правно съответствие

2.02.2018 г.. 2.02.2018 г..

В DB Schenker с гордост спазваме етичните бизнес стандарти, на които компанията ни държи вече над 140 години. Поели сме ангажимент да спазваме международното и националното законодателство и да се придържаме към най-високите етични и правни стандарти във всеки аспект от работата си. Именно това ни прави надежден и етичен бизнес партньор за акционери и клиенти по целия свят. Етичният ни кодекс, насочен към ежедневните ни операции, и Етичният ни кодекс за бизнес партньори, ориентиран към нашите доставчици и бизнес партньори, са примери за ангажимента ни за правно съответствие.