Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Woman windowfront business operations

Докладване за проблеми

В DB Schenker сме поели ангажимент да защитаваме почтеността си. Стремим се да действаме етично във всички бизнес сделки и в съответствие със законовите разпоредби. Както във всеки друг бизнес обаче, възникват ситуации, в които поведението не е в унисон с Етичния кодекс на DB. В такива случаи искаме да получим информация за предполагаеми законови нарушения или тежка безотговорност и Ви приканваме да ни съобщите за това. Създали сме Линия за сигнали в DB Schenker, която предоставя надежден канал за контакт на всеки, който желае да докладва за проблеми. На нея всеки може да сподели информация в пълна конфиденциалност при спазване на местното законодателство.

Линията за сигнали на DB Schenker е достъпна през уеб системата за подаване: 
Линия за сигнали на DB Schenker.