Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Meeting office glasstable compliance

Етичен кодекс за бизнес партньори

Етичният кодекс на DB Group ангажира нашите доставчици и бизнес партньори да спазват етичните и правните стандарти. Той представлява важна основа за съвместната ни бизнес дейност.

Етичният кодекс на DB за бизнес партньори посочва ясно очакванията на DB: доставчиците и бизнес партньорите се съгласяват да спазват изискванията на този кодекс. За DB това представлява важен принос за устойчиво поведение във веригата на доставки.

Нашият Етичен кодекс за поведение за бизнес партньори е основан - наред с другото - върху принципите на Глобалния договор на ООН, като същите принципи сме заложили и в Корпоративните етични принципи на DB - Етичният кодекс за нашите мениджъри и служители. Той е насочен към всички компании и физически лица по целия свят, от които закупуваме стоки или услуги.


За повече информация, моля, направете справка с пълния текст на Етичния кодекс на DB за бизнес партньори.