Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


Workers logistics compliance

Нашите стандарти

DB Schenker е внедрил комплексна Система за управление на правното съответствие и съблюдаването на правилата, която има за цел да гарантира етично поведение и осъществяване на дейността като лоялен и надежден партньор на нашите клиенти.
Етичният кодекс на DB съдържа насоки и вътрешна рамка за всички служители и ръководители на DB, във всички бизнес транзакции и контакти с клиенти.  Вътрешният ни правилник определя поведението при следните ситуации:

Облаги – Даване и приемане

DB Schenker вярва в прозрачността. За постигането й сме разработили насоки как да се процедира с облаги от трети страни или с парични подаръци от самата компания.

Защита на активи

Разполагаме с ясни указания за защита на активите на DB Group и конфиденциалността на данните за бизнеса и търговията.

Антикартелно законодателство / манипулиране на цени

Информацията и насоките ни относно антикартелното законодателство и манипулирането на цени ни позволяват да избегнем правила, които са в ущърб на конкуренцията, водят до манипулиране на цени и оферти, които ограничават търговията.

Агенти, брокери, консултанти

Спазваме международните правила и насоки, както по отношение на сътрудничеството, така и на подбора.

Конфликт на интереси

Насоките ни за избягване на конфликт на интереси – между професионалните задължения и частните интереси на служители или работодатели – позволяват на DB Schenker винаги да действа почтено. 


За подробна информация, моля вижте нашия Етичен кодекс на DB.