Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Businessmen shaking hands compliance

Поети ангажименти

DB Group е поела ангажимент да развива още по-добро разбиране за Правно съответствие в националната и международната среда. Компанията се придържа към високи стандарти за бизнес етика и ги спазва активно. DB Group също така активно обменя опит по въпросите на Правното съответствие с други международни корпорации.

DB Group по-специално се е ангажирала с принципите на Глобалния договор на ООН. Тя е и активен член на Прозрачност без граници.