Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

DB Schenker подобрява своята сухопътна транспортна мрежа в България

Изкуствен интелект изчислява обемите, потоците от стоки и доброто управление на сухопътните връзки

DB Schenker в България наскоро разработи и въведе в действие нов подход в националната си сухопътна транспортна мрежа. Едни от ключовите моменти в него са постигането на още по-кратко транзитно време за групажни пратки и много по-добра утилизация на превозните средства.

Тази значителна промяна в организацията на мрежата в страната успешно интегрира методи на изкуствен интелект (ИИ) и включва процеси, които внимателно са разработени, за да отговарят на очакванията на клиентите - в полза на веригите на доставки в страната и извън нея. Също така, промените засягат и нови международни връзки, тъй като офисът на компанията в Севлиево, Централна северна България, се превръща в транспортен хъб за страната и няколко европейски и кавказки транспортни направления.

„Уверени сме, че с приключването на този проект, използвайки ИИ и нови симулации, имайки в предвид изискванията на пазара, ние значително подобрихме организацията на мрежата ни в България, оптимизирахме вътрешния трафик и национални линии, за да бъдат много по- ефективни в много различни аспекти, включително намаляването на нашия екологичен отпечатък“, казва Зоран Лазороски, управител на DB Schenker в България и Северна Македония.

Следователно в бъдеще, освен основния логистичен терминал на компанията в Божурище (София), който остава важно място за разпределение на товарите за България и в международен план, към офисите в централните части на страната, Пловдив и сега Севлиево, също ще се насочват товари- с редовни директни международни връзки.

За DB Schenker и DB Schenker в България
С около 74 200 служители на повече от 2100 места, в над 130 страни, DB Schenker е един от водещите логистични доставчици в света.

Дружеството в България, Шенкер ЕООД, оперира от 1993 г. и разполага с екип от над 340 души в седем офиса в страната и логистичен капацитет за складиране, надхвърлящ 35 000 кв. м. Компанията предлага услуги за сухопътен транспорт, въздушен и морски транспорт, както и цялостни решения за логистика и управление на глобалната верига на доставки.