Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Проект за превоз в група: Първи транспортни курсове с камиони в мрежа

DB Schenker и MAN създадоха партньорство за използване на високотехнологични камиони по магистрала A9 • Страните подписаха Меморандум за разбирателство

Високотехнологични камиони по магистралата: това е първото партньорство между логистична компания и производител на камиони с цел разработка на конвои от камиони в мрежа и изпитване на работата им в реални експлоатационни условия.

За постигането на тази цел DB Schenker и MAN подписаха Меморандум за разбирателство и като начало планират да определят основните условия на проекта и последващите практически изпитания. През 2018 г. партньорите планират да разполагат с работеща група камиони на тестовата цифрова магистрална отсечка от магистрала A9 между клоновете на DB Schenker в Мюнхен и Нюрнберг. Вторият етап предвижда внедряването на камиони с автономно управление на територията на DB Schenker в Нюрнберг.

Под превоз в група се има предвид система от превозни средства за сухопътен транспорт, в която най-малко два камиона се движат по магистралата на съвсем малко разстояние един от друг, като това се осъществява с помощта на технически водач и системи за управление. Всички превозни средства в групата са свързани едно с друго чрез електронни „твърди връзки“ под формата на комуникация автомобил-автомобил. Водещото превозно средство определя скоростта и посоката.

Разстоянието между отделните камиони е около десет метра, което е приблизително равно на половин секунда време на движение. Електронните връзки между отделните превозни средства в групата гарантират безопасността на работа. Основната цел на тази процедура е да се постигне движение в зоната на понижено въздушно съпротивление зад предното превозно средство и по този начин да се намали разходът на гориво с до десет процента за цялата група. Този намален разход на гориво води и до намалени въглеродни емисии.

„Целта ни е да се превърнем в двигател на цифровите бизнес модели в транспорта и логистиката и да можем да предложим варианти за избор на клиенти, търсещи както цифрови, така и нецифрови услуги“, казва Йохен Тевес, Председател на борда на директорите на DB Schenker. „Ето защо приветстваме тази възможност да си сътрудничим с MAN и да направим начални изпитвания на превоза в група в ежедневната работа между терминали за сухопътен транспорт. DB Schenker и MAN очакват партньорството им да доведе до нови резултати, свързани с оптимизиране на логистичните процеси.”

Евалд Кайзер, Член на Борда на директорите за Сухопътен транспорт в DB Schenker, добавя: „Проектът акцентира върху търсенето на клиентите на напълно прозрачни, а също и бързи и по-екологосъобразни процеси. Като цяло очакваме това да ни донесе съществено повишаване на ефективността посредством свързването на нови решения с логистичните процеси на нашите клиенти. Смятаме, че шофирането в мрежа и автоматизираното шофиране имат огромен потенциал.”

Йоахим Дреес, Председател на Изпълнителните съвети на MAN SE и MAN Truck & Bus, подчерта предимствата на превозите в групи камиони от гледна точка на производител на превозни средства: „Превозите в група носят реална полза за безопасността на транспорта. За съжаление човешката грешка е една от най-честите причини за произшествията с удари отзад. Свързването на камионите в група по електронен път ни предлага обещаващ подход към този проблем. Движение в зоната на понижено въздушно съпротивление зад предното превозно средство допринася съществено за намаляване на разхода на гориво при процеса. Успоредно с това превозите в група ще ни дадат възможност да използваме транспортната инфраструктура много по-ефективно.“ Той обаче подчерта също, че тепърва предстои създаването на важни предварителни условия за превръщането на превозите в група в стандартна процедура. „Доколко концепцията може да бъде осъществена в по-голям мащаб, ще зависи до голяма степен от правната рамка. MAN ще предложи такава система, след като бъдат създадени правните условия за нея.“

Според Йоахим Дреес партньорството с DB Schenker предоставя идеална рамка за изпитване на превозите в група в ежедневните транспортни операции и за бъдещото им развитие. „Искаме по-конкретно да се запознаем с многото и различни изисквания, които практиката поставя пред системата и, съвместно с клиентите ни, да разработим решения, които ще позволят оптималното използване на превозите в група.“

През първия етап от проекта DB Schenker и MAN Truck & Bus ще изяснят фундаменталните въпроси по изпитванията, ще определят подходящи сценарии за изпитване на превозите в група и ще посочат техническите и логистични изисквания за композирането на групите. Друго направление на проекта ще се занимава със събирането и предоставянето на необходимата информация и използването на тази информация от производителя на камиони и логистичния специалист.

Партньорите ще се занимават и с възможностите за съчетаване на превозите в група с други цифрови услуги, както и с въпроси, свързани с потенциалните разходи и икономии.

Проектът също така ще проучи изискванията, на които трябва да отговарят водачите, участващи в превозите в група, както и общото въздействие на тази нова технология върху камиона като място на работа на текущия етап и в бъдеще. „Много от тези неща са все още далеч в бъдещето, но ни се иска да изпробваме и да спомогнем за оформяне на това бъдеще, а и да бъдем източник на вдъхновение и стимул“, казва Йохен Тевес. „Искаме да интегрираме свързани в мрежа камиони с автономно управление в логистичните ни процеси и да разберем какви ползи – отделно от по-малкия разход на гориво – могат да бъдат постигнати за клиентите ни и за работните ни процеси.”