Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit? Няма проблем!

Август 2020 - Информация за клиенти относно Brexit

Brexit ще постави предизвикателства пред Вашия бизнес, докато търсите плавен преход, когато Великобритания напусне Европейския съюз в края на годината. DB Schenker разбира сложността на ситуацията, която тези промени ще предизвикат и използваме значителни ресурси, за да осигурим приемственост на нашите водещи услуги.

Изключително важно е да подходим към предизвикателствата около Brexit в партньорство с Вас, тъй като успехът, който и двете страни търсим, е взаимозависим.

Ние от DB Schenker сме се ангажирали със задълбочена подготовка през последните две години, включително създаването на общоевропейска работна група за Brexit.

След преговорите между ЕС и Обединеното кралство, завършили с подписването на споразумението за оттегляне, Обединеното кралство напусна ЕС на 1 февруари 2020 г. По време на преходния период до 31 декември 2020 г. няма промяна в търговските формалности между двете икономически страни.

Възможността за по-нататъшно удължаване изтече на 30 юни 2020 г. и Обединеното кралство ще излезе от настоящото търговско споразумение с ЕС до 31 декември 2020 г. Към този момент няма споразумение за регулиране на търговските отношения след Брекзит между ЕС и Обединеното кралство. Не е ясно и за статута на товарните превози между Великобритания и Северна Ирландия.

От 1 януари 2021 г. ще има значителни промени в търговските отношения между двете страни. Тези промени ще доведат до нови търговски разпоредби и митнически процедури.

Следователно бизнесът в ЕС и Великобритания трябва да бъде подготвен за нови митнически процеси и процедури в края на преходния период, независимо от резултата от преговорите относно бъдещото партньорство. 


Следните стъпки ще помогнат на нашите клиенти да се подготвят за минимизиране на възможните последици от Brexit:

 • Анализирайте бизнеса си, ако още не сте го направили, за да разберете какво въздействие ще окаже Brexit върху Вашата верига за доставки в ЕС.
 • Бъдете в крак с политическата ситуация по отношение на Brexit и ефектите, които ще има върху Вашето планиране за Brexit.
 • Споделете пълномощното си за клиент/получател с DB Schenker или го генерирайте в определената местна митническа система възможно най-скоро (това е законово изискване в много страни).
 • Уверете се, че Вашите партньори предоставят необходимата информация в търговската си документация, за да може да се направи митническа декларация.
 • Прегледайте собствената си търговска документация и се уверете, че тя предоставя информацията, необходима за извършване на митническо деклариране.
 • За IE в Обединеното кралство проверете какви британски процедури възнамерява да използва Вашият вносител.
 • Информирайте DB Schenker за митническите пълномощни, които имате.
 • Информирайте DB Schenker за потенциални промени на вида транспорт, които обмисляте, например преминаване от сухопътен към въздушния транспорт.
 • Говорете с търговските си партньори за информацията, която те предоставят в тяхната документация (свързана с митническите изисквания).
 • Информирайте DB Schenker, ако възнамерявате да използвате отложено отчитане на ДДС.


Цените ще се определят от разходите, направени във всяка държава и скоро ще Ви предоставим изчерпателен списък на митническите услуги и ценова матрица.

Създадохме работна група за Brexit и разширихме структурата на екипа ни по проекти. В момента имаме компетентна група експерти, които работят съвместно по този важен проект.

Това включва:

 • Brexit Program Manager
 • Национални експерти по Brexit 
 • Търговски и транспортни клиенти (напр. Продажби, бизнес услуги и др.)
 • IT мениджъри на проекти
 • Митнически консултанти 

Подготовката, направена от Работната група по Brexit, е предназначена да улесни прехода след Brexit, за да осигури непрекъснатост на обслужването на нашите клиенти.

Екипът обхваща широк спектър от теми в четири основни бизнес области: Митници, Операции, Комуникации и Търговия. За да ни помогнат да се подготвим, ние трябва да разберем подробно Вашите изисквания. Вашият акаунт мениджър ще бъде основното Ви лице за контакт.

Увеличаваме нашите оперативни и митнически екипи, за да поемем допълнителното натоварване, което ще е необходимо от 1 януари 2021 г.

Основната ни цел е да осигурим безпроблемно транспортно и митническо обслужване до и от Обединеното кралство за всички наши лоялни и бъдещи клиенти. При разпределяне на митническите ресурси, DB Schenker ще даде приоритет на клиенти, които използват нашите транспортни услуги.

Нашият Brexit Taskforce екип ще представи и публикува пълните планове за извънредни ситуации в предстоящ уеб семинар с клиенти.

DB Schenker има най-голямата мрежа в цяла Европа с множество маршрути и потенциални пунктове за преминаване от Европа до Великобритания. Вече имаме усъвършенствани процедури за справяне с прекъсванията на тунелите и фериботите, които ни позволяват да изчислим потенциалните предимства на алтернативни маршрути, ако има забавяне на който и да е конкретен пункт за пресичане.

За повече информация относно Brexit можете да посетите следните страници:

Цялата информация ще се актуализира постоянно и се предоставя без отговорност!