Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Services

Открийте тук цялата информация на тема „Брекзит и логистика“.

Не се поема отговорност или гаранция за предоставената информация!
 

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА МИТНИЦИ – DB SCHENKER

Ако Вашата фирма е работила само в рамките на ЕС и все още нямате EORI номер, тогава трябва да поискате да Ви издадат такъв.

EORI номерът

 • служи за идентификация на икономическите оператори и на хората в отношенията им с митническите органи;
 • се използва във всяка комуникация (заявления при митническите процедури, митническите регистрации, искания и подобни) на икономическите агенти и други субекти с митническите органи (също и в други страни членки);
 • се използва също и при обмяна на информация между митническите служби.

Заявлението за регистрация трябва да се направи през интернет. Можете да поискате Вашия EORI номер от следния линк EORI number.

Митнически тарифни номера

Продуктите се класифицират с десетцифрен митнически тарифен номер. Този код е посочен в митническите регистрации. С тази информация властите ще знаят какви стоки са включени в пратките, както и размера на съответните вносни мита и данъци при внос на пратки. Ако кодът не е наличен или е посочен неправилно, може да се наложи нашите митнически агенти да задават допълнителни въпроси, което може да доведе до забавяне. 

Заявлението за информация по TARIC може да бъде поискано на следния линк: TARIC database. Базата данни TARIC съдържа цялата необходима информация за всеки TARIC код или описанието на стоките.

Правните разпоредби, произтичащи както от националното, така и от европейското право, могат да ограничат вноса, износа и транзита.

Следните ограничения ще бъдат прилагани веднага и без ограничение в случай на твърд Brexit:

 • Защита на обществения ред
 • Опазване на околната среда
 • Защита на човешкото здраве
 • Защита на животните
 • Защита на растенията
 • Търговска правна защита
 • Защита на паметниците на културата

Повече информация относно контрола при износ може да се открие на сайта на Агенция „Митници“ и Министерство на икономиката.

В случай на "твърд Brexit" няма да има митнически отстъпки, основани на споразумение за свободна търговия или митнически съюз между ЕС и Великобритания.

Основни материали от Великобритания

Ако закупите някакви суровини от Великобритания за по-нататъшна преработка или довършителни работи, имайте предвид, че тези първични материали ще трябва да бъдат смятани в бъдеще като суровини без фактора произход. За Вас това означава, че след Brexit тези материали вече няма да допринасят за формиране на предпочитания ЕС произход на крайния продукт. Проверете и този аспект.

Докато все още е член на ЕС, работата по усъвършенстване между Обединеното кралство и ЕС върви гладко. Работата по усъвършенстване включва довършителни работи, обработка или ремонт на стоки. За да могат да извършват още усъвършенстващи дейности със стоки, внесени от Великобритания след Brexit, без да се налагат никакви вносни мита и прилагане на търговски политически мерки в митническата зона на Европейския съюз, ще бъде необходимо да се премине към митническите процедури за активно усъвършенстване.

Ако стоки от ЕС се изнасят временно към GB за дообработка и не се прилагат пълни митнически такси, митническите процедури, които се използват, са тези за пасивно усъвършенстване. Същността му е обратното на активното усъвършенстване.

Carnet ATA (също и Carnet A.T.A.) е митнически документ (карнет), договорен от 77 държави, включително всички държави от ЕС, който опростява и ускорява обработката при временен внос на стоки в дадена държава от обхвата на конвенцията ATA.

Специалното и същевременно решаващо предимство на тази процедура, в сравнение с временния внос извън процедурите ATA, е, че внасяните стоки не подлежат на никакви вносни мита в трети страни, свързани с производството. Може да се издава АТА карнет за различни видове употреба на стоките:

 • Търговски изложения и изложби на стоките
 • Мостри на стоките
 • Предмети, служещи за упражняване на професия

Стоките не трябва да се консумират или обработват. Следователно брошури, корпоративни подаръци и други подобни не са допустими стоки за карнета, както и развалените стоки. Операторът трябва да гарантира, че същите стоки, които са внесени, ще се и изнесат отново в съответния срок.

Методът на транспортиране (T1 / T2) ще допринесе за избягване на задръстванията на новите външни граници след Brexit, тъй като GB ще остане в процедурата по NCTS. Тук може да има закъснения при предаването на обобщения доклад за внос или износ.

T1 / T2 определя митнически документ, който се използва за транспортиране на митнически стоки от трета страна на митническата територия на ЕС, от една митническа служба до друга.

Документът T1 / T2 или митническата експедиционна бележка трябва да придружава митническите стоки по време на транспортирането, за да може количествата да бъдат проследени. Ако митническата обработка не се осъществява в първата митническа служба (гранична митническа служба, летище, морско пристанище), когато митническите стоки влязат в ЕС, Т1-документът ще придружава внесените стоки до окончателната митническа обработка в мястото на получаване.

Brexit Forum Video Stream

DB Schenker in the United Kingdom was holding a Brexit Forum for their customers based in the UK on the 21st of February, featuring prominent Brexit Advisor & Registered Expert with EU Commission, Robert Hardy (Operations Director - Oakland Invicta). See here the video recording of the event.