Skip to content
Лого на DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Икономическа

В DB Schenker винаги полагаме целенасочени усилия за усъвършенстване на стратегията си за подобряване на качеството. Наясно сме, че за да бъдем успешна организация, трябва на първо място да поставяме удовлетвореността на клиента. Именно това сме определили за свой приоритет в стратегията си за 2020 г.

В новата си стратегия поставяме акцент върху три аспекта, свързани с подобряване на качеството:

  • Култура на качество: Полагане на постоянни и целенасочени усилия за клиентите и за постигане на отлични резултати в работата
  • Експертиза в цифровите технологии: Използване и в бъдеще на иновативни решения в основната ни дейност и разширяване на дейността
  • Подобрено представяне: Поемаме отговорност и повишаваме резултатите си 

Държим много на мненията на нашите клиенти и именно поради тази причина използваме независими институти за пазарни проучвания, които да измерват удовлетвореността на клиентите шест пъти годишно. По този начин около 140 000 пътници и 1800 бизнес партньори имат възможност да представят становищата си.

Освен това в подразделението „Транспорт и логистика“ на DB Schenker повече от 800 от европейските бизнес партньори на DB Cargo участват ежегодно в процеса на проучването. DB Arriva (влакове, автобуси в Обединеното кралство) разчита на инструменти като например проучвания, проведени от независимата британска пътническа организация Passenger Focus.

Като цяло отделните бизнес звена на DB се радват на стабилно равнище на удовлетвореност на клиентите, но сме поели ангажимент да разширим базата си от данни с проучвания на клиенти и бизнес партньори от целия свят.