Skip to content
Лого на DB SCHENKER


A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker се движи за хуманитарна кауза

Усилията ни през четвъртото тримесечие на нашето вътрефирмено предизвикателство "Начело по пътя" ще бъдат насочени към благотворителна хуманитарна организация, която работи за правата на децата и равенството за момичетата.

В сътрудничество ние помагаме за подобряване на условията на живот, така че децата и младите хора да могат да се развиват свободно и в добро здраве, независимо от техния произход, религия или политически условия, преобладаващи в тяхната страна. Научете повече за проектите, които подкрепяме:"

Проект Гватемала: Здрави деца въпреки изменението на климата

Гватемала е особено уязвима от природни бедствия. Ефектите върху населението и инфраструктурата на страната са тежки. Произтичащата от това бедност и недохранване имат фатални последици особено за децата и могат да доведат до забавено умствено и физическо развитие, проблеми с ученето и повишен риск от заболяване. С нашата подкрепа искаме да подобрим продоволствената сигурност и да засилим устойчивостта към въздействието на изменението на климата.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Дейности по проекта:
- Обучение и клубове по предприемачество за 700 млади жени
- Работилници по здравословно хранене, здраве и хигиена майка-дете
- Семинари за 120 учители по екологично образование

Общо 700 млади жени, 1000 майки и 120 учители от 40 училища се възползват от дейностите по проекта.

Проект Малави: Обучение на младежта за сексуално и репродуктивно здраве и права

Малави има много младо население, но в страната все още липсват здравни услуги, които да са съобразени с младите хора и с пола. Културните норми възпрепятстват създаването на тези услуги и по този начин лишават младите хора от достъп до информация за техните сексуални и репродуктивни права. Малавийското общество се характеризира с традиционни модели за подражание. 42 процента от жените в Малави се омъжват преди 18-ия си рожден ден. Тази традиция увеличава риска от ранна бременност. На момичетата и младите жени често се отказва правото на самоопределение. Ние помагаме за укрепване на сексуалното и репродуктивно здраве и права на деца, юноши и млади хора със или без увреждания.

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Дейности по проекта:
- Обучение на 140 млади обществени работници за предоставяне на консултации за сексуално здраве на техните връстници
- Професионално обучение за млади майки и млади жени за тяхното икономическо овластяване
- Създаване на 60 спестовни групи за микропредприятия

Общо 82 000 души в квартал Мзимба се възползват от дейностите по проекта.

Проект Лаос: Устойчиво земеделие и опазване на климата

Регионът Бокео в северен Лаос е изключително беден. Много хора живеят от отглеждане на ориз. Липсата на диверсификация в селското стопанство и ниската осведоменост за здравословното хранене води до недохранване. Изменението на климата е увеличило сушите в Лаос, което затруднява отглеждането на ориз. Когато хранителните запаси са недостатъчни, много семейства заемат ориз от оризови банки при високи лихвени проценти и бързо попадат в цикъл на бедност. Засушаванията се отразяват и на водоснабдяването. С този проект ние целим да подобрим условията на живот в селските райони чрез адаптиране към изменението на климата и иновативно земеделие.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Дейности по проекта:
- Изграждане и създаване на два центъра за обучение по земеделие
- Обучение по устойчиво земеделие, предприемачество
- Подкрепа за създаване на микропредприятия
- Популяризиране на резервоари за съхранение на вода и соларни помпи

Общо 2750 души в 16 общности в региона Бокео се възползват от дейностите по проекта.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Предизвикателството Начело по пътя

1/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Ние се движим за atmosfair

2/4
Sea turtle underwater

Движим се за Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Ние се движим за WeForest

4/4