Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker се движи за atmosfair

Усилията през третото тримесечие на нашето вътрефирмено предизвикателство "Начело по пътя" ще бъдат насочени към благотворителната организация atmosfair. Заедно с atmosfair ние подкрепяме пилотен проект в Западен Бенгал, Индия, като субсидираме продажбата на високоефективни печки с газификатор на дърва. В Буркина Фасо, Западна Африка, ние подкрепяме разширяването на мрежите за питейна вода с повече павилиони за вода. Научете още за проектите, които подкрепяме:

Проект Индия: Ефективни газови печки на дърва

С наша помощ atmosfair ще субсидира продажбата на високоефективни печки с газификатор на дърва в Западен Бенгал, Индия. Газовите печки на дърва позволяват ефективно готвене без дим и също така произвеждат дървени въглища, които могат да се използват или продават. Това подобрява икономическото положение на местните жители и същевременно подкрепя опазването на мангровите гори и тяхното биоразнообразие, включително бенгалския тигър.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Общото спестяване на въглерод по проекта за година е 4500 тона от намаление на CO2 емисии и 850 тона поглътители на CO2 от 2000 газификаторни печки.

Програма за ефективни газови печки на дърва | atmosfair


Чаено имение Джалинга. Авторско право: ©atmosfair

Ние подкрепяме atmosfair с инсталирането и експлоатацията на няколко павилиона за вода в Буркина Фасо, за да предоставим на местните жители достъп до безопасна питейна вода. Това ще доведе до намаляване на неблагоприятните последици за здравето, свързани с небезопасна употреба на вода и с вредни газове при изгаряне на дърва за огрев за преваряване на вода.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Общото спестяване на въглерод по проекта е до 400 тона намаление на CO2 емисиите.

Слънчева система за обезсоляване на вода | atmosfair


Относно atmosfair

atmosfair е германска организация с нестопанска цел, която активно допринася за намаляването на CO2 чрез насърчаване, разработване и финансиране на възобновяеми енергийни източници в над 15 страни по света. Те разчитат изключително на доброволно финансиране от частни лица и фирми. С цел да декарбонизират световната икономика, те проектираха своите софтуерни инструменти и консултантски услуги, за да помогнат на бизнеса при изпълнението на политики, свързани с климата, с особен акцент върху бизнес пътуванията. Тяхната работна етика се основава на следния принцип: компенсирайте само това, което не може да бъде избегнато или намалено. Този подход представлява основата за всички техни партньорства, като гарантира не само ползите за климата, но и ефективността на разходите.


Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Предизвикателството Начело по пътя

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Движим се за хуманитарна кауза през Q4

2/4
Sea turtle underwater

Движим се за Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Ние се движим за WeForest

4/4