Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker се движи за Ocean Conservancy

В хода на нашето голямо фирмено предизвикателство ще дарим всички натрупани километри през второто тримесечие на годината на благотворителната организация Ocean Conservancy.

Ocean Conservancy logo

Подкрепяме работата на Ocean Conservancy за чист океан, включително усилията им за: гарантиране, че в окена няма боклук и замърсявания; защита на крехките екосистеми като Арктика и Флорида; насърчаване на устойчиви климатични решения и предотвратяване на най-лошите въздействия върху крайбрежните общности и екосистеми; и намаляване на прекомерния улов, като същевременно се запазват рибните популации.

Програма: Trash Free Seas®

Боклуците в океана засягат здравето на дивата природа, хората и местните икономики. Боклукът във водата и на брега може да бъде сбъркан за храна от дивите животни или да ги заплита със смъртоносни последици. Приблизително 11+ милиона метрични тона пластмаса навлизат в нашия океан всяка година.

Underwater image with black and striped fish.

Програмата Trash Free Seas® е:

Почистила повече от 160 милиона килограма боклук чрез International Coastal Cleanup® – най-голямото доброволческо усилие в света в името на здравето на океана.

Програмата Trash Free Seas® | Ocean Conservancy


Програма: Confronting Climate Change

Океанът е погълнал повече от 90% от топлината от причиненото от човека глобално затопляне и около една трета от въглеродните емисии. Редица климатични въздействия – включително подкиселяване на океана, покачване на морското равнище и по-силни, по-чести урагани – увреждат крайбрежните индустрии и общности. Ocean Conservancy работи за редица устойчиви климатични мерки, като полага усилия за намаляване на емисиите от корабоплаването и пристанищата и увеличаване на мащаба на добре разположена офшорна възобновяема енергия.

Sunset above the ocean

От 1993 г. темпът на затопляне на океана се е удвоил.

Confronting Climate Change | Ocean Conservancy


Относно Ocean Conservancy

Първоначално основана през 1972 г., Ocean Conservancy работи за защита на океана от най-големите глобални предизвикателства на днешния ден. Заедно със своите партньори те създават научно обосновани решения за чист океан и дива природа и общностите, които зависят от тях. Ocean Conservancy образова и дава възможност на гражданите да предприемат действия от името на океана. От Арктика до Мексиканския залив, до залите на Конгреса, Ocean Conservancy обединява хората, за да намерят решения за нашия воден свят. Информирани от науката, тяхната работа напътства политики и ангажира хората в опазването на океана и дивата природа за бъдещите поколения.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Предизвикателството Начело по пътя

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Движим се за хуманитарна кауза през Q4

2/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Ние се движим за atmosfair

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Ние се движим за WeForest

4/4