Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Водеща логистика за Азиатско-тихоокеанския регион

DB Schenker – партньорът, който отговаря на изискванията Ви и сигурната връзка, която укрепва пазарната Ви позиция в целия Азиатско-тихоокеански регион. Ние можем да предоставим решение от началото до края на Вашата верига на доставки. Развиващите се пазари в Азиатско-тихоокеанския регион са фрагментирани. Предизвикателствата включват увеличаваща се конкуренция на пазара, ценови натиск, инфлационни фактори и пазарна волатилност. На този фон, планирането и реализирането на веригата на доставки могат да се окажат изключително сложни. Компаниите все по-често се ориентират към 4PL решения, чрез които да имат максимален контрол върху веригите на доставки за входящи материали и тези за готовата продукция, както и да повишат прегледността, да подобрят управлението на стоково-материални запаси и да управляват жизнените цикли на продуктите. 

DB Schenker е доказана световна логистична организация и ветеран в областта на веригата на доставки и логистичната индустрия. Ние сме лидерите на пазара за 4PL услуги с експертни познания за индустрията и за разнообразните нормативни уредби на бизнес средата в азиатско-тихоокеанския регион. Нека бъдем „фактора на промяната“, който ще окаже необходимото позитивно въздействие върху Вашата верига на доставки. Можете да запълните празнината между вземането на стратегически решения, тактическия контрол и оперативното изпълнение, когато изберете нашите надеждни, интегрирани и комплексни услуги. 

Услугите ни от Водеща логистика включват: 

  • Оценка на стратегии за централизация и децентрализация 
  • Намаляване на стоково-материални запаси 
  • Моделиране и оптимизация на мрежи 
  • Управление на складове и транспорт 
  • Създаване и управление на контролно-диспечерски пунктове 
  • Подбор на изпълнители и управление на процеси 
  • Управление на митнически процедури и товари 
  • Дейности по внос и износ 
  • Оценки на представянето на доставчици. 

За да бъдат подпомогнати тези дейности, нашата ИТ инфраструктура оползотворява максимално управленските механизми на нашата съществуваща мрежа и тази на доставчика. Комбинираме стратегии като например консолидиране на пратки, незабавно прехвърляне на товари от едно транспортно средство на друго (крос докинг), подбор на мултимодален транспорт, двупосочни курсове за събиране и дистрибуция (милк рън), както и оптимизирана на оборудване. Основната ни цел е да осигурим възможности за по-добър контрол върху Вашата верига на доставки и да увеличим конкурентното Ви предимство. Постигаме тези цели, като инвестираме в технологии, партньори, услуги и пазари, които да издигнат бизнеса Ви до следващото ниво. Ако изберете Schenker за Ваш доставчик на 4PL услуги, ние не само ще запазим конкурентното предимство на компанията Ви, а и непрестанно ще търсим начини за подобряването му. Заедно ще изградим отношения, обхващащи всички елементи на Вашата верига на доставки, свързвайки Вашия бизнес с доставчици, клиенти и бизнес партньори в целия свят. Заедно ще реализираме Вашата стратегическа визия, ще подобрим Вашата верига на създаване на стойност и ще гарантираме Вашите успехи във Вашия сектор.


eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.