Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Водеща логистика за Америка

С присъствието си както в Северна, така и в Южна Америка, DB Schenker притежава не само задълбочени познания за местните практики, но и за глобалните възможности. Континентът Америка е обширен и многообразен регион. Северна Америка се слави с развит и хомогенен логистичен пазар, докато развиващите се пазари в Южна Америка се отличават с ускорен растеж и логистични предизвикателства. 

Северноамериканският пазар е относително еднороден и обхваща голяма географска площ. Съществуващите там големи икономики ще бъдат важен аспект от веригата Ви за дистрибуция, както по отношение на транспорта, така и на складовите дейности. За да постигнете това, Вие се нуждаете от надежден и опитен партньор с познания за местните условия и с глобални възможности. DB Schenker може да оптимизира Вашата съществуваща сухопътна транспортна мрежа от превозвачи в Северна Америка, да комбинира международните и вътрешните Ви пратки и да предложи прегледност и контрол на Вашата верига на доставки. Южна Америка поставя различен набор от предизвикателства и изисквания по отношение на Вашите логистични решения. Закони и наредби, културни различия и сложните данъчни режими на развиващите се пазари създават комплексни вериги на доставки. DB Schenker познава отлично пазарите, като например тези на Мексико, Аржентина, Чили и Бразилия. Можем да предоставим съдействие при подбора, измерването и управлението на местните превозвачи и доставчици на логистични услуги, които се явяват трета страна. Като Вашата единствена точка за контакт и комплексно обслужване, ние можем напълно да интегрираме и управляваме Вашите аутсорсинг партньорства. По този начин Вашата дистрибуция на товари ще бъде по-ефективна, а веригата Ви на доставки – по-лесна за управление. 

DB Schenkerleadlogistics за Америка е глобалният играч, отлично познаващ местните условия. Можем да постигнем намаление на административни и транспортни разходи, повишена гъвкавост и по-добра скорост на обръщение на стоково-материалните запаси във Вашата верига на доставки посредством: 

  • Интегрирана мултимодална транспортна мрежа, покриваща целия свят 
  • Стратегически глобални складови съоръжения и центрове 
  • Системи от информационни технологии за глобална верига на доставки и инструменти за прегледност 
  • Експертни знания за най-новите нормативни разпоредби в глобалната търговия и споразуменията за свободна търговия


eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

Технологията ни за проследяване вече има надстройка, позволяваща предоставянето на още по-подробни данни и информация за статуса на всяка Ваша пратка.