Skip to content
Лого на DB SCHENKER


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Услуги от Водеща логистика

Когато са Ви необходими персонализирани и конкурентни транспортни и логистични решения по цялата Ви верига на доставки, DB SCHENKERleadlogistics ще се погрижи да ги получите. DB SCHENKERleadlogistics е събирателното ни наименование за решенията в областта на 4PL, LLP, управлението на товари, управлението на транспорт и веригата на доставки. Управлението на логистиката и на дълъг списък от външни доставчици по цялата Ви верига на доставки е сложен процес. 

DB SCHENKERleadlogistics разполага с експертния потенциал да управлява централизирано тези сложни въпроси. Идентифицираме и привличаме най-добрите и най-конкурентните доставчици и подизпълнители за всеки аспект на Вашата верига на доставки. По този начин получавате оптималната логистична организация за Вашия бизнес. Нашето организационно решение е рентабилно, използва най-добрите доставчици на услуги (според линия/възможности) и разчита на широк избор от доставчици, за да гарантира наличие на капацитет. Функционирайки като единствена точка за контакт, нашите висококвалифицирани инженери предлагат комплексно обслужване, като същевременно имате достъп до уменията, капацитета и ценовите предимства на най-добрите доставчици на услуги на пазара. 

Регионална Водеща логистика 

Наясно сме, че управлението на глобални вериги на доставки изисква познаване на местните условия. На всеки етап може да съществуват различни пазарни структури, култура, политика и местни бизнес практики. Особено трансграничната логистика може да бъде изключително сложна. Ето защо сме разработили регионални услуги, които да се погрижат за местните аспекти на глобалната логистика: Водеща логистика за Европа, Водеща логистика за Америка и Водеща логистика за Азиатско-тихоокеанския регион. 

Макар да са адаптирани към местните особености, нашите услуги от Водеща логистика са глобално интегрирани и прозрачни. Използвайки стоково-материални запаси, налични в складовете и базите за претоварване, ние управляваме стриктно Вашата верига на доставки по цялата й дължина.


eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

Технологията ни за проследяване вече има надстройка, позволяваща предоставянето на още по-подробни данни и информация за статуса на всяка Ваша пратка.