Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


DB Schenker employee inside an cargo airplane

Решения за междуконтиненталната верига на доставки (ISC)

Портфолиото на DB Schenker за решения в областта на  междуконтиненталните вериги на доставки включва всички продукти, от които се нуждаете за оптимизиране на Вашите глобални доставки.

С използването на дигитални платформи и инструменти, експертите на DB Schenker ще спестят време и пари на Вашата компания, като същевременно ще Ви помогнат да постигнете ефективност.

С оптимизиран процес при планирането и снабдяването, ISC ускорява Вашите планове за позиционирането Ви на пазара, като същевременно води до ефективност в общата верига на доставки.


Предимства

  • Намаление на стоковите запаси и подобряване на паричния цикъл
  • По-малко административна работа чрез дигитализиране на основните и съпътстващи процеси
  • По-ниски непредвидени разходи по веригата на доставки, например демюрейджи и извънредни такси за престой
  • Съкращаване времето за достигане до пазара чрез по-гъвкави и бързи вериги на доставки
  • Проследимост от начало до край на всички нива
  • Активно управление на изключенията

Основните елементи на ISC включват управление на поръчките, управление на товарните превози и анализ на веригата на доставки.

Управление на поръчките

Управлението на поръчките в DB Schenker интегрира всички партньори по веригата на доставки в една платформа. Това решение осигурява видимост на индивидуалното SKU ниво, активно проследяване на доставчиците и създава управление на изключенията за възможно най-проактивно управление на веригата на доставки.

Управление на товарите

Управлението на товарните превози в DB Schenker работи чрез директни договори с превозвачите. Ние използваме глобален екип от специалисти, които непрекъснато търсят подобрения и иновативни подходи във веригата на доставки.

Анализ на веригата на доставки

Анализът на веригата на доставки се поддържа от екип опитни специалисти в DB Schenker. Нашият фокус е да управляваме вземането на решения на базата на данни, да подобряваме видимостта на веригата на доставки и да даваме възможност за иновации чрез инструменти като прогнозни ЕТА.

Чрез комбиниране на тези три основни елемента за ефективно управление на веригата на доставки, DB Schenker предлага цялостно решение, което помага на товародателите да оптимизират своите операции.

Нашите продуктови варианти за въздушен транспорт