Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Устойчивост във Въздушния Транспорт

Преосмисляне на бизнеса в нашата индустрия за въглеродно неутрално бъдеще.

Тъй като темата устойчивост става все по-критична, предприятията и доставчиците на логистика търсят начини да увеличат своята икономическа база и да окажат положително социално въздействие с екологичния си отпечатък. Въздушните товарни превози имат около 2% дял от всички глобални парникови емисии, което се равнява на общия годишен дял на емисиите на Германия1.

Като компания с фокус върху устойчивото развитие, устойчивостта е в основата на начина, по който правим бизнес в DB Schenker. Освен доставката на пратки и управлението на веригите за доставки, когато и където е необходимо, ние се стремим да революционизираме индустрията за въздушни превози, като помагаме на нашите клиенти и транспортни партньори да управляват и усилията си за устойчивост.

  • Днес ние работим с няколко от големите световни товарни и пътнически авиокомпании, тъй като те се стремят да инвестират в по-ефективни самолети, за да намалят емисиите и да сведат до минимум цялостното въздействие върху околната среда. В същото време ние им помагаме да посрещнат взискателните транспортни нужди на клиентите.
  • Ние също така разработваме напълно електрически товарни дронове, способни да пренасят полезен товар от 200 кг (~440 lbs) до 40 км (~25 мили), които отчитат както целта, така и устойчивостта в своя дизайн. Този летателен апарат без екипаж е проектиран да отговори на съвременните логистични нужди.
  • Чрез нашите онлайн платформи eSchenker и connect 4.0, ние значително намаляваме необходимото количество документи, от данни за пратката до митнически формуляри.
  • Ние сме активен член на Алианса за устойчив въздушен товарен превоз (SAFA) и платформата на WEF Clean Skies for Tomorrow Coalition, формати за сътрудничество между купувачи, спедитори и въздушни превозвачи на товари за проследяване и намаляване на въглеродните емисии от въздушния товарен превоз и насърчаване на нисковъглеродния товарен транспорт.

С икономическия растеж и глобалната търговия, които се очаква да удвоят емисиите, свързани с товари до 2050 г., ние ще продължим да работим с нашите клиенти и транспортни партньори, за да гарантираме, че техните амбициозни въглеродни ангажименти ще станат реалност.

Нашето партньорство с Lufthansa Cargo поставя DB Schenker на лидерска позиция в опазването на климата при въздушните товарни превози.

През ноември 2020 г. DB Schenker си партнира с Lufthansa Cargo за първия в света изцяло неутрален на CO2 товарен полет от Франкфурт, Германия до Шанхай, Китай, и обратно до Франкфурт. Товарният самолет Boeing 777F използва устойчиво авиационно гориво (SAF) и по двата маршрута. Като реална алтернатива на изкопаемите горива, SAF се произвежда от отпадъчни материали, като тези, получени от използвани готварски и растителни масла, депа, битови отпадъци, отпадъци от култури и др. SAF може да има до 80% по-малко емисии на парникови газове (ПГ) в сравнение с традиционните конвенционални керосинови горива, което води до намаляване на емисиите на CO2 и по-чист въздух.

DB Schenker Lufthansa Cargo SAF Fueling Снимка: Lufthansa Cargo AG / Oliver Rösler

Успехът на програмата води до текущи редовни въздушни карго полети, използващи SAF за продължаване намаляването на въглеродните емисии.

DB Schenker и Lufthansa Cargo решиха да продължат своите товарни полети между Франкфурт (FRA) и Шанхай (PVG). Съвместното предложение за по-екологична логистика ще продължи поне до октомври 2022 г. Чрез използване на устойчиво авиационно гориво (SAF) и допълнителна компенсация нагоре по веригата те ще спестят още 21 000 тона CO2e. Lufthansa Cargo и DB Schenker са спестили 31 000 тона CO2e от началото на сътрудничеството си в края на 2020 г. Ежеседмичната ротация на полетите продължава да бъде единственият редовен цял чартър в света, изцяло покрит от SAF. На 25 март 2022 г. партньорите изпълниха своя 100-тен съвместен полет, неутрален на парникови газове.

[1] Source: Emissions by sector - Our World in Data


Нашите продуктови варианти за въздушен транспорт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.