Skip to content
Лого на DB SCHENKER


DB Schenker Employee Air Freight Product

Чартърни услуги

С нашите индивидуални решения и богат опит на екипа ни в подбора на изпълнител, Вие можете да сте сигурни, че нуждите Ви от чартърни услуги са в сигурни ръце.

В DB Schenker знаем колко е важен опитът. Затова клиентите ни се доверяват — ние имаме над 140-годишен опит в логистичната и транспортната индустрия. За Вашите въздушни чартърни услуги това означава компетентност по целия свят.

Възползвайте се от богатия опит на централните ни екипи по осигуряване на изпълнител във Франкфурт, Хонконг и Ню Йорк. Те разработват специализирани чартърни решения в съответствие с Вашата заявка — с възможности от Чесна 162 до Антонов АН-225. Можете да разчитате и на чартърната мрежа на DB Schenker в целия свят, което означава, че Вашият товар със сигурност ще стигне до дестинацията си.

Допълнителни услуги

В DB Schenker вярваме, че качеството е това, което задава клиентът. Качеството може да бъде физически измерено. Aко всички показатели съответстват на определеното или изискваното от клиента, тогава резултатът е качество. (Източник: Американско общество по качество – ASQ; Джобно ръководство за Q9001:2000) 

Качеството е в основата на Глобалната мрежа за въздушен транспорт на DB Schenker.  Ние сме учредителен член на Карго iQ (в миналото Cargo 2000). Тази организация е изградила основата на система за Управление на качеството, прилагана в цялата индустрия, която предвижда стриктни одитни процедури и процес на сертифициране. В рамките на Глобалната мрежа за въздушен транспорт на DB Schenker съществува силна култура насочена към непрекъснато усъвършенстване. Партнираме си със заинтересовани страни по веригата на доставки, за да постигнем подобрения в качеството в цялата мрежа за въздушен транспорт. 

Карго iQ укрепва и Системата за управление на качеството на DB Schenker, давайки ни възможност да подкрепяме корпоративната стратегия. 

Освен качество ние се стремим да наложим и поддържаме стандарт на „най-добър в класа“ по отношение на сигурността в логистичната верига за въздушен транспорт. По този начин защитаваме нашия персонал, бизнес партньорите, ценните товари на клиентите и нашите обекти. 

DB Schenker и нашите партньори се придържат към действащите глобални, регионални и местни закони и наредби в областта на сигурността, като същевременно спазват ангажиментите си за обслужване на клиентите. 

В DB Schenker смятаме, че е важно да подхождаме проактивно по отношение на сигурността. Използваме всяка възможност да допринесем за процесите по вземане на решения на органите и ключовите организации. Като подпомагаме разработването на насоки за най-добри практики, ние гарантираме, че нашите собствени политики и процедури са надеждни.

Авиационна сигурност Прочетете повече

Свързани продукти

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

Свързани решения за индустрията

Решения для промышленности

Логистични решения за здравеопазването и фармацевтиката

Надеждните доставки на продукти за здравеопазването могат да спасят живот. Ето защо заедно с Вас разработваме решения за веригата на доставки, с които да гарантираме, че продукти, при които срокът и температурата са ключови, ще достигнат местоназначението си безопасно. Гарантираме целостта на чувствителните изделия посредством специални услуги за обработка и проследяване.

Компаниите в сектора на здравеопазването са изправени пред постоянно променяща се среда. С нашите иновативни и интегрирани решения ние можем да реагираме гъвкаво на всички изисквания от фармацевтични и биотехнологични компании, както и на производители на медицински изделия.

Повредени продукти или медикаменти, които не са били съхранявани при необходимия температурен режим, може да предизвикат животозастрашаващи ситуации. Ето защо, надеждността е ключова при транспортиране на продукти, предназначени за здравеопазването. Решението на DB Schenker за веригата на доставки гарантира, че продуктите, чувствителни на време и температура, ще достигнат местоназначението си безопасно и сигурно. Ние защитаваме целостта на Вашия продукт, като вземаме изключителни мерки при боравенето и проследяването, включително пълна проследимост на доставките, затворени решения за студената верига за биологични медикаменти, в съответствие с всички нормативни разпоредби. Създаваме също и системи за управление на качеството и прилагаме секторни стандарти като GDP, USP 1079 и QEP.

Глобалната ни мрежа интегрира въздушен, морски и сухопътен транспорт, както и договорна логистика, което ни позволява да реагираме незабавно на всяка промяна в дистрибуционните Ви изисквания. Освен това методите ни за мултимодален транспорт гарантират рентабилно, комплексно решение за Вашата верига на доставки.

Отиди на продукт
Решения для промышленности

Части за корабоплаването

Глобалната ни логистична система може да се справи със сложни транспортни задачи в прецизно спазени срокове. Намираме най-бързия маршрут за Вас до всяко пристанище, от портала на завода директно до Вашия кораб. Услугите ни включват обработка на заявка, осигуряване на изпълнител, управление на стоково-материални запаси и на проекти, участие в търгове и гъвкав транспорт.

Логистични решения за морското корабоплаване 

Международният морски транспорт работи с напрегнат график. За да работят икономически изгодно, корабите трябва винаги да са в движение. Това означава, че заетите в сектора на части за корабоплаването трябва да осигурят ефективното функциониране на своите вериги на доставки.

DB Schenker предлага персонализирани решения за всички, работещи в сектора на части за корабоплаването, в това число:

 • Собственици на кораби
 • Компании за корабен мениджмънт
 • Корабостроителници към офшорни оператори
 • Оператори на буксирни съдове и баржи
 • Производители
 • Доставчици. 

Специално обучените ни консултанти са много опитни в намирането на най-бързите маршрути до всяко пристанище, като същевременно използват най-подходящия вид транспорт за Вашия товар.

Освен това на Ваше разположение е и нашата глобална мрежа от логистични складове. Разполагаме Вашите складове близо до пристанища и до големи доставчици на резервни части в целия свят.

Услугите ни обхващат всички етапи от Вашата верига на доставки – от обработката, закупуването и управлението на стоково-материални запаси/проекти до тръжните процедури и транспортирането. Смятаме, че трябва да има прозрачност, което означава, че можете да разчитате на ясно ценообразуване и гаранции за срока от подаване до изпълнение на заявката. Освен това целенасочените ни усилия в областта на иновациите означават, че най-съвременните ИТ решения, като например онлайн проследяване, са винаги на Ваше разположение, без значение накъде пътува товарът Ви.

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4