Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Contract Logistics Warehouse

Логистика за услуги и вторичен пазар

Решенията на DB Schenker в областта на обратната логистика и логистиката за резервни части ще Ви помогнат да намалите разходите си за услуги и брак посредством оптимизиране на ремонтите и връщанията. 

Логистиката за услуги и вторичен пазар на DB Schenker представлява глобално признати услуги, предназначени да подпомогнат нуждите при Обратната логистика и логистиката за резервни части. С глобалното ни покритие, надеждната транспортна мрежа и опита ни в първокласната логистика, нашите решения в областта на Логистиката за услуги и вторичен пазар ще Ви помогнат да намалите разходите си за услуги и брак. 

Решенията ни в областта на Обратната логистика и ремонтните услуги свеждат до минимум разходите и увеличават скоростта при най-сложната област от веригата на доставки ¬– връщанията.  Съчетаваме консолидиран транспорт с конкретни процеси и системи в център за обратна логистика, за да осигурим:

Обратна логистика

 • Обработка на RMA (Разрешение за връщане на материали)
 • Проверка на върнати части
 • Инспектиране и разпореждане с връщания
 • Проверка по замени и гаранции
 • Връщане на търговец
 • Възстановяване на активи
 • Рециклиране. 

Ремонтни услуги

 • Визуален и механичен контрол
 • Скрининг
 • Технически контрол
 • Смяна на модули
 • Разглобяване
 • Модернизация и ремонт на платки (до ниво смяна на чипсет)

От друга страна, нашите решения в областта на Логистиката за резервни части гарантират успешни услуги по техническо обслужване на глобално ниво. Покритието от складови бази в целия свят ни дават възможност да организираме мрежа за резервни части, състояща се от централни/регионални специализирани центрове за резервни части и споделени локални депа за резервни части за последния етап преди клиента, адаптирани към индивидуалните вторични пазари на клиента.

Нашите услуги за Логистика за резервни части включват:

 • Навременна доставка по програми за материално осигуряване на техническо обслужване за крайни клиенти
 • Нива на обслужване според цикличността
 • Складови услуги и услуги с добавена стойност като окомплектоване, технически контрол и преопаковане
 • Глобална прозрачност на наличностите
 • Транспортна консолидация и оптимизация
 • Доставка на последния етап преди крайния клиент
 • Транспортна и логистична координация на принципа на контролния център

Свързани решения за индустрията

Решения для промышленности

Логистични решения за здравеопазването и фармацевтиката

Надеждните доставки на продукти за здравеопазването могат да спасят живот. Ето защо заедно с Вас разработваме решения за веригата на доставки, с които да гарантираме, че продукти, при които срокът и температурата са ключови, ще достигнат местоназначението си безопасно. Гарантираме целостта на чувствителните изделия посредством специални услуги за обработка и проследяване.

Компаниите в сектора на здравеопазването са изправени пред постоянно променяща се среда. С нашите иновативни и интегрирани решения ние можем да реагираме гъвкаво на всички изисквания от фармацевтични и биотехнологични компании, както и на производители на медицински изделия.

Повредени продукти или медикаменти, които не са били съхранявани при необходимия температурен режим, може да предизвикат животозастрашаващи ситуации. Ето защо, надеждността е ключова при транспортиране на продукти, предназначени за здравеопазването. Решението на DB Schenker за веригата на доставки гарантира, че продуктите, чувствителни на време и температура, ще достигнат местоназначението си безопасно и сигурно. Ние защитаваме целостта на Вашия продукт, като вземаме изключителни мерки при боравенето и проследяването, включително пълна проследимост на доставките, затворени решения за студената верига за биологични медикаменти, в съответствие с всички нормативни разпоредби. Създаваме също и системи за управление на качеството и прилагаме секторни стандарти като GDP, USP 1079 и QEP.

Глобалната ни мрежа интегрира въздушен, морски и сухопътен транспорт, както и договорна логистика, което ни позволява да реагираме незабавно на всяка промяна в дистрибуционните Ви изисквания. Освен това методите ни за мултимодален транспорт гарантират рентабилно, комплексно решение за Вашата верига на доставки.

Отиди на продукт

Свързани продукти

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4