Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Contract Logistics Warehouse

Производствена логистика

От доставките до производствените операции – услугите на DB Schenker за производствена логистика могат да намалят разходите и да оптимизират процесите Ви.

DB Schenker е лидер в логистичната индустрия. Разполагаме с опита и експертните познания, да оптимизираме веригата Ви на доставки от етапа на снабдяването със суровини до реалните производствени операции. 

Независимо дали Ви е необходим по-голям контрол и прегледност при доставката на производствени материали или желаете да оптимизирате последователността на постъпването им към производствената линия, нашите решения в областта на логистиката могат да Ви помогнат.

Предлаганата от DB Schenker Производствена логистика запълва празнината между дейността на Вашите доставчици и производствените Ви бази. Ще се погрижим за консолидиране на материалите от доставчиците в близост до точките Ви на снабдяване, като използваме собствената си — или предпочитаната от Вас — експертна международна транспортна мрежа. Ще спестите логистични разходи, защото ще намалим гаранционния запас, времето за производство и доставка на продукта и излишните стоково-материални запаси. Ще накараме доставчиците Ви да се чувстват така, сякаш сте врата до врата. 

Нашата Производствена логистика обхваща всички дейности, свързани със снабдяването на производството Ви – от окомплектоването и предварителния монтаж, до доставки в точното време (JIT) и точната последователност (JIS). Усилията ни са насочени да поддържаме оптималната форма на Вашата верига на доставки – осигурявайки точното количество материали за поддържане на перфектния производствен график. С помощта на най-новите техники и технологии ние управляваме всички аспекти на снабдяването за производствените Ви операции.

Услугите ни за Производствена логистика:

  • Консолидиране на материалите в точката на произход
  • Управление на заявки
  • Транспортиране до производствени бази
  • Услуги за запаси, управлявани от доставчик (VMI)
  • Решения за автопаркове на доставчици
  • Снабдяване на производствени линии
  • Организиране на последователност на заявки
  • Осигуряване на качество
  • Окомплектоване и предпроизводствена подготовка
  • Услуги по разопаковане/опаковане

Свързани продукти

Свързани решения за индустрията

Решения для промышленности

Логистични решения за здравеопазването и фармацевтиката

Надеждните доставки на продукти за здравеопазването могат да спасят живот. Ето защо заедно с Вас разработваме решения за веригата на доставки, с които да гарантираме, че продукти, при които срокът и температурата са ключови, ще достигнат местоназначението си безопасно. Гарантираме целостта на чувствителните изделия посредством специални услуги за обработка и проследяване.

Компаниите в сектора на здравеопазването са изправени пред постоянно променяща се среда. С нашите иновативни и интегрирани решения ние можем да реагираме гъвкаво на всички изисквания от фармацевтични и биотехнологични компании, както и на производители на медицински изделия.

Повредени продукти или медикаменти, които не са били съхранявани при необходимия температурен режим, може да предизвикат животозастрашаващи ситуации. Ето защо, надеждността е ключова при транспортиране на продукти, предназначени за здравеопазването. Решението на DB Schenker за веригата на доставки гарантира, че продуктите, чувствителни на време и температура, ще достигнат местоназначението си безопасно и сигурно. Ние защитаваме целостта на Вашия продукт, като вземаме изключителни мерки при боравенето и проследяването, включително пълна проследимост на доставките, затворени решения за студената верига за биологични медикаменти, в съответствие с всички нормативни разпоредби. Създаваме също и системи за управление на качеството и прилагаме секторни стандарти като GDP, USP 1079 и QEP.

Глобалната ни мрежа интегрира въздушен, морски и сухопътен транспорт, както и договорна логистика, което ни позволява да реагираме незабавно на всяка промяна в дистрибуционните Ви изисквания. Освен това методите ни за мултимодален транспорт гарантират рентабилно, комплексно решение за Вашата верига на доставки.

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4