Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


Contract Logistics Warehouse

Услуги с добавена стойност

Репутацията на DB Schenker за качество, надеждност и иновативност води до реализацията на широк спектър от услуги с добавена стойност, който обогатява и допълва основните услуги, предлагани от DB Schenker за транспорт и логистика

Независимо колко сложни и трудни са изискванията Ви, DB Schenker разполага с експертните познания да разпознае специфичните за сектора Ви предизвикателства. Имаме широк диапазон от средства, чрез които да се възползваме заедно от възможностите, и най-вече- имаме мрежата, необходимото ноу-хау и специалното отношение, които да способстват за успеха на Вашата верига на доставки.

Услугите с добавена стойност на DB Schenker не само подобряват протичането на оперативните процеси, но те подпомагат и стратегии за отлагане на окончателното сглобяване и етикетиране на продуктите до момента на крайното потребление. Основната цел е да бъде подобрено управлението на стоково-материални запаси, да се намали продължителността на съхранение на стоково-материалните запаси и да се гарантира конфигурация, трансформация и локализация на продукти. Някои от доказано ефективните ни решения включват:

  • Реконфигуриране
  • Услуги по подреждане и монтаж
  • SKD (полуразглобено състояние) и CKD (напълно разглобено състояние)
  • Качествен контрол
  • Индивидуални решения (напр. подшиване, лазерно гравиране)
  • Опаковъчни услуги (напр. опаковане, компресиране, фолиране)
  • Етикетиране и поставяне на ценa
  • Обратна логистика (напр. ремонти, проверка на гаранция)
  • Обработка на връщания

Свързани продукти

Свързани решения за индустрията

Решения для промышленности

Логистични решения за здравеопазването и фармацевтиката

Надеждните доставки на продукти за здравеопазването могат да спасят живот. Ето защо заедно с Вас разработваме решения за веригата на доставки, с които да гарантираме, че продукти, при които срокът и температурата са ключови, ще достигнат местоназначението си безопасно. Гарантираме целостта на чувствителните изделия посредством специални услуги за обработка и проследяване.

Компаниите в сектора на здравеопазването са изправени пред постоянно променяща се среда. С нашите иновативни и интегрирани решения ние можем да реагираме гъвкаво на всички изисквания от фармацевтични и биотехнологични компании, както и на производители на медицински изделия.

Повредени продукти или медикаменти, които не са били съхранявани при необходимия температурен режим, може да предизвикат животозастрашаващи ситуации. Ето защо, надеждността е ключова при транспортиране на продукти, предназначени за здравеопазването. Решението на DB Schenker за веригата на доставки гарантира, че продуктите, чувствителни на време и температура, ще достигнат местоназначението си безопасно и сигурно. Ние защитаваме целостта на Вашия продукт, като вземаме изключителни мерки при боравенето и проследяването, включително пълна проследимост на доставките, затворени решения за студената верига за биологични медикаменти, в съответствие с всички нормативни разпоредби. Създаваме също и системи за управление на качеството и прилагаме секторни стандарти като GDP, USP 1079 и QEP.

Глобалната ни мрежа интегрира въздушен, морски и сухопътен транспорт, както и договорна логистика, което ни позволява да реагираме незабавно на всяка промяна в дистрибуционните Ви изисквания. Освен това методите ни за мултимодален транспорт гарантират рентабилно, комплексно решение за Вашата верига на доставки.

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4