Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Contract Logistics Warehouse

Цялостна логистика

Вдигнете нивото на последния етап на Вашата верига на доставки с услугите на DB Schenker за Цялостна логистика. Осигурете си навременни доставки и удовлетворени клиенти. 

Последният етап от Вашата верига на доставки често е най-критичният, като се има предвид, че това е една от последните стъпки преди продуктът Ви да достигне клиентите. Предлаганите от DB Schenker услуги за Цялостна логистика Ви помагат да реализирате перфектно последната част от Вашата верига на доставки. От гарантирането на навременна доставка на Вашите поръчки до грижите за Вашите стоково-материални запаси в безопасна и сигурна среда, ние сме до Вас, за да осигурим експедитивно изпълнение.

Услугите ни по изпълнение обхващат: 

 • Реализация и експлоатация на складове на производители за готова продукция, на регионални / национални дистрибуторски центрове в специализирана или споделена среда, крос докинг/сливане в транзитни центрове
 • Доставка на полуфабрикати и готова продукция до дистрибуционен склад
 • Складова обработка и съхранение, включително услуги по отлагане
 • Заявки по сключени договори за покупка на продукти, управление на заявки за покупки/заявки за доставки
 • Координиране на доставки към клиенти на дребно, търговски канали и потребители
 • Управление на стоково-материални запаси, видимост, проследяване и планиране 

Като глобален лидер в логистиката ние се грижим не само за изпълнението, но изготвяме и стратегии. 

Ще Ви помогнем да намерите най-добрата локация за Вашите дистрибуторски бази. Ще оптимизираме тези бази за безпроблемна дистрибуция. С помощта на различни инструменти за управление на складове и трудови ресурси, ние ще проектираме от обикновен до напълно автоматизиран и специализиран за клиента склад, или такъв, предназначен за няколко клиенти, и ще посочим най-подходящите процеси по отношение на персонала и начина на работа, чрез които да управлявате входящия и изходящия поток продукти – Вашите доставки ще се изпълняват винаги по график. 

Предлагаме и услуги с добавена стойност, за да гарантираме, че процесът Ви по изпълнение е възможно най-добър. По-долу сме посочили само малка част от процесите, които ще се извършват ефективно във всеки един момент:

 • Етикетиране и сортиране
 • Сливане при транзит
 • Локализация 
 • Изпитване/Контрол на качеството
 • Ецване
 • Подизпълнение на опаковки
 • Окомплектоване/комбинирано опаковане на продукти
 • Преопаковане

Свързани решения за индустрията

Решения для промышленности

Логистични решения за здравеопазването и фармацевтиката

Надеждните доставки на продукти за здравеопазването могат да спасят живот. Ето защо заедно с Вас разработваме решения за веригата на доставки, с които да гарантираме, че продукти, при които срокът и температурата са ключови, ще достигнат местоназначението си безопасно. Гарантираме целостта на чувствителните изделия посредством специални услуги за обработка и проследяване.

Компаниите в сектора на здравеопазването са изправени пред постоянно променяща се среда. С нашите иновативни и интегрирани решения ние можем да реагираме гъвкаво на всички изисквания от фармацевтични и биотехнологични компании, както и на производители на медицински изделия.

Повредени продукти или медикаменти, които не са били съхранявани при необходимия температурен режим, може да предизвикат животозастрашаващи ситуации. Ето защо, надеждността е ключова при транспортиране на продукти, предназначени за здравеопазването. Решението на DB Schenker за веригата на доставки гарантира, че продуктите, чувствителни на време и температура, ще достигнат местоназначението си безопасно и сигурно. Ние защитаваме целостта на Вашия продукт, като вземаме изключителни мерки при боравенето и проследяването, включително пълна проследимост на доставките, затворени решения за студената верига за биологични медикаменти, в съответствие с всички нормативни разпоредби. Създаваме също и системи за управление на качеството и прилагаме секторни стандарти като GDP, USP 1079 и QEP.

Глобалната ни мрежа интегрира въздушен, морски и сухопътен транспорт, както и договорна логистика, което ни позволява да реагираме незабавно на всяка промяна в дистрибуционните Ви изисквания. Освен това методите ни за мултимодален транспорт гарантират рентабилно, комплексно решение за Вашата верига на доставки.

Отиди на продукт

Свързани продукти

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4