Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Special Products Truck Crane

Логистика за произведения на изкуството, за музеи и галерии

DB SCHENKERart има решения за всичките Ви логистични нужди за произведения на изкуството и артефакти – от иновативни решения за опаковането до управление на различните аспекти на изложбата.

Предлагаме адаптирани логистични решения за музеи, галерии, любители на изкуството и организатори на търговски панаири, които разпореждат транспортирането на ценните си произведения на изкуството.

С DB SCHENKERart специалните Ви логистични нужди са в най-добри ръце - така можете да насочите вниманието си към това, в което сте най-добри.

Ползите за Вас накратко:

 • Най-новото поколение автомобили за превоз на произведения на изкуството
 • Сигурни и придружавани директни превози
 • Обработка на транспорт на произведения на изкуството на всички международни летища
 • Куриерски услуги за придружаващия музеен персонал
 • Специални опаковки за експонатите
 • Защитени помещения и складове
 • Митническо разрешително
 • Охранителни концепции за картини от стена до стена

Изкуството на персонализираното опаковане:

 • Опаковане на всички видове произведения на изкуството
 • Изграждане на транспортни рамки, транспортни кошове, сандъци за картини и други предмети
 • Индивидуално проектирани климатизирани сандъци с и без поглъщане на вибрациите
 • Отдаване под наем на кутии, кошове и контейнери на колела
 • Проектиране на опаковки за пътуващи изложби
 • Екологични опаковъчни материали

Специални услуги:

 • Изграждане и демонтиране на изложби / щендери
 • Осигуряване на екипи за окачване
 • Осигуряване на техническо оборудване, напр. подемни устройства за скулптури
 • Използване на технология с въздушна възглавница за тежки експонати
 • Съхранение на празните опаковки по време на изложбата
 • Администриране на депа, управление на стоково-материални запаси
 • Опитен персонал за технически изложения
 • Изготвяне на бюджет
 • Управление на проекти

DB SCHENKERart е сертифицирана по DIN EN ISO 9001:2008.


eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

Технологията ни за проследяване вече има надстройка, позволяваща предоставянето на още по-подробни данни и информация за статуса на всяка Ваша пратка.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4