Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Шофьор на DB Schenker товари палета

Групажен товар

Разчитайте на най-голямата сухопътна транспортна мрежа в Европа.

Използвайте мрежата за сухопътен транспорт на DB Schenker- тя оперира с 430 офиса в 38 европейски държави, което ни прави избор номер 1, когато имате нужда да изпратите групажни (System) или частични товари (LTL). С нашите услуги от врата до врата транспортът на групажните Ви пратки (палетизирани или непалетизирани) е с най-бързото транзитно време и с ежедневни отпътувания на групажните линии в цяла Европа.


Една мрежа, два отлични продукта

DB SCHENKERsystem:
Нашето гъвкаво решение придвижва стоките в цяла Европа- бързо и надеждно.

 • Разнообразие от електронни услуги (eServices: заявка, проследяване, eBilling и др.) и начини за плащане
 • Безплатно предварително известяване: преди доставката, чрез SMS или имейл
 • Обработка на опасни товари
 • Fix Day to be agreed: Изпращачът определя датата за доставка (с максимум 3 дни след планираното време за изпълнение)

за DB SCHENKERsystem

 • Fix Day 10
  Вие определяте датата за доставка, преди 10 ч.
  (с максимум 3 дни след планираното време за изпълнение)
 • Fix Day 13
  Вие определяте датата за доставка, преди 13 ч.
  (с максимум 3 дни след планираното време за изпълнение)

DB SCHENKERsystem premium:
Нашето премиум решение, ако времето е решаващо.

 • До два дни по-бързо от DB SCHENKERsystem
 • Максимална надеждност
 • Гаранции за изпълнение*

За DB SCHENKERsystem premium

 • Premium 10
  Гарантирана* доставка в съответствие с нашето транзитно време, преди 10:00 ч.
 • Premium 13
  Гарантирана* доставка в съответствие с нашето транзитно време, преди 13:00 ч.


* Ако пратката не бъде доставена в рамките на уговореното време за изпълнение, клиентът може да поиска възстановяване на нетната сума, без допълнителни такси, платени на DB Schenker за конкретната пратка. Това не се прилага, ако изпращачът или получателят е отговорен за забавената доставка и в случай на непреодолима сила.

 DB Schenker truck and driver next to forest

Еконеутрални Групажни товари: Вашата опция за компенсиране на въглерода

Още една важна стъпка към позицията на водещ европейски доставчик на екологични логистични услуги: Опцията Econeutral ви позволява да компенсирате въглеродния си отпечатък чрез сертифицирани по CDM проекти за защита на климата.
Еконеутрални Групажни товари: Вашата опция за компенсиране на въглерода Прочетете повече

Свързани продукти

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4