Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Neuer Inhalt (3)

Групажен товар

Нови опции за DB SCHENKERsystem: Fix Day 10 и 13

Опитайте новите ни удобни опции за определяне срока на доставка на избрана от клиента дата: преди 10:00 или 13:00 ч.

Нашите най-добри решения при определяне срока на доставка за DB SCHENKERsystem premium

Искате да зарадвате клиентите си с по-ранна доставка? Възползвайте се от нашите опции Premium 10 и Premium 13, към продукта DB SCHENKERsystem premium- за доставки с определен срок, за да могат клиентите Ви да планират по-добре и улеснят производствените си процеси. В цяла Европа!


Разчитайте на най-обширната мрежа за сухопътен транспорт в Европа.

Обширната мрежа за сухопътен транспорт на DB Schenker разполага със 720 офиса в 36 европейски държави, което ни прави най-добрият избор за Вашите групажни пратки/LTL. 

Можете да избирате между два удобни продукта, стандартизирани за цяла Европа:
DB SCHENKERsystem и DB SCHENKERsystem premium.

DB SCHENKERsystem е най-доброто решение, ако имате нужда от бърз и изключително надежден транспорт за Вашия товар в цяла Европа. Ако скоростта е от решаващо значение, DB SCHENKERsystem premium е решението за европейски компании: Ще имате на разположение най-бързата пътна мрежа и ще се възползвате от водеща в сектора надеждност - и то с гаранция за високо качество на изпълнението!


*Гаранцията е ограничена до ангажимент за възстановяване на парична сума: Ако пратката не бъде доставена в договореното време за изпълнение, моля свържете се с представител на DB Schenker за всички условия и възможности за компенсация. Това не се прилага, ако закъснението на доставката е по вина на изпращача или получателя и в случай на форсмажорни обстоятелства.


Предимства

 • Транспорт от врата до врата: Надеждна спедиция на групажни пратки в цяла Европа.
 • Тясно свързани терминали за сухопътен транспорт: Ежедневни отпътувания поддържат непрекъсната връзка между терминалите за сухопътен транспорт.
 • Онлайн инструменти за проследяване и отчитане: Прозрачни показатели за представяне, като например сравнения на транзитното време и електронна разписка за доставка.

Допълнителни услуги

Като пионери в иновативните логистични решения, ние в DB Schenker сме поели ангажимент да се превърнем във водещ доставчик на устойчива зелена логистика. 

Прочетете повече

В DB Schenker сигурността на Вашия товар е от първостепенно значение за нас. Можем да предложим широка гама от решения в областта на сигурността на веригата на доставки, за да защитим товара Ви, както по време на съхранение, така и при транспортиране. Без значение къде се намира товарът Ви или за къде пътува в момента; ние можем да предложим подходящи решения в областта на сигурността на глобално ниво.

Прочетете повече

Поради риска, който представляват за хората и околната среда, опасните товари не могат да бъдат третирани като общи товари. Те изискват специална обработка, а персоналът, ангажиран с тях, трябва да притежава допълнителна квалификация. Опасни товари по принцип не се приемат с DB SCHENKERparcel. За тях са в сила и общи условия за приемане, приложими в цяла Европа с DB SCHENKERsystem

При DB SCHENKERdirect обаче, няма принципни ограничения. При всички случаи, независимо кой от продуктовите варианти ще изберат, клиентите могат винаги да се обърнат към отговарящия офис за специални споразумения. С тази политика DB Schenker покрива 98 процента от търсенето на сухопътни спедиторски услуги за опасни товари.

Свързани продукти

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4