Skip to content
Лого на DB SCHENKER


 DB Schenker truck and driver next to forest

Еконеутрални Групажни товари: Вашата опция за компенсиране на въглерода

Още една важна стъпка към позицията на водещ европейски доставчик на екологични логистични услуги: Опцията Econeutral ви позволява да компенсирате въглеродния си отпечатък чрез сертифицирани по CDM проекти за защита на климата. Econeutral се предлага като опция с всички продукти на DB SCHENKERsystem, включително DB SCHENKERsystem premium. Проектите за компенсиране на въглерода не само неутрализират емисиите на CO₂; те също така подкрепят устойчивостта чрез трансфер на технологии и борба с бедността.

DB Schenker работи съвместно с atmosfair, европейска организация с нестопанска цел, която активно допринася за намаляването на CO₂, като насърчава, развива и финансира възобновяемата енергия в повече от 15 страни по света. В момента 90% от проектите за компенсиране на въглеродните емисии на atmosfair са в съответствие със Златния стандарт CDM, най-строгият стандарт за проекти за защита на климата. Повече подробности можете да намерите тук: 
 

Възобновяема електроенергия от остатъци на Горчично растение в Индия

Mustard crop in India

Горчично растение в Индия

Проектът е в област Тонк, в щата Раджастан, най-големият щат в Индия. В Раджастан са някои от най-сухите райони на Индия, включително пустинята Тар. Местната икономика обаче разчита силно на земеделието, животновъдството и текстилното производство. Регионалните доходи са сред най-ниските в Индия и дребните фермери произвеждат с усилие толкова, колкото да оцелеят. Сушите и липсата на реколта са значителен стресов фактор. В сухия климат горчичното растение е най-важната култура.

Electricity from biomass power plant

Електричество от електроцентрала на биомаса

atmosfair и неговият индийски партньор Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) построиха 8 MW електроцентрала на биомаса, която използва остатъци от растителни култури за производство на електричество. Горивото се изгаря чрез директна инсинерация, за да се получат водни пари в парен котел. Парата захранва турбина плюс генератор за производство на електроенергия, която се подава в регионалната мрежа. Въпреки че генерирането на електроенергия чрез директна инсинерация позволява използването на други налични остатъци от биомаса за производство на електричество, остатъците от горчични растения са основният енергиен източник.

Camel and farmer in the desert

Допълнителен източник на доходи

От 2007 г. насам хиляди дребни фермери доставят растителни остатъци в електроцентралата и продават онова, което преди е било безполезен отпадък. Торбите с растителни остатъци се претеглят на няколко пункта за събиране, където на фермерите бива заплатено на момента. След това материалът се транспортира до електроцентралата, където се съхранява в голям силоз, за да се осигури стабилно снабдяване със суровина за производство на електроенергия през цялата година, дори след сезона на прибиране на реколтата. Електричеството, генерирано в централата, се подава в регионалната мрежа, за да замени електричеството от централи, работещи с въглища и газ.