Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


ЖП транспорт на контейнери DB Schenker
Камион на път към терминал на DB Schenker
ЖП транспорт на контейнери DB Schenker

Решения за цели товари

Вашият бизнес изисква надежден транспорт с контейнери и/или цели камиони навсякъде в Европа? 

Нашето европейско звено “Full Load Solutions” (FLS) предоставя експертни познания и надеждност в областта на транспорта на цели товари по шосе, интермодални, железопътни и морски превози. FLS си партнира с Вас, за да разработи решения за Вашите цели товари в съответствие с Вашите специфични нужди. Ние предлагаме широк спектър от услуги - от автомобилна и конвенционална ЖП спедиция до смесени режими, от стандартни товари до специални превози, от извънгабаритни товари до пратки с висока стойност, от север на юг и от изток на запад.


 

Индивидуални решения за веригата на доставки за Вашите цели товари

Ние мислим отвъд обикновения транспорт, като създаваме интелигентни решения, включително претоварване и др., които осигуряват надежден транспорт не само в цяла Европа, но и в евразийския коридор.
Нашите услуги и оборудване могат да бъдат адаптирани към вида товар, който ще се транспортира, и свързаните с това изисквания на индустрията - независимо дали въпросният товар се състои от потребителски или промишлени стоки, хартия, стомана, строителни материали, машини или електроника.

Нека поговорим за възможностите при голям обем товари по Вашата верига на доставки! 

Ние също така предлагаме огромно разнообразие от допълнителни продукти и услуги, които могат да бъдат интегрирани в съответствие с нуждите на Вашата верига за доставки и изискванията на Вашите клиенти. Те са най-различни: от врати със заключване до устройства за управление на врати, системи за разопаковане и преопаковане, претоварване и складиране, персонал за контейнери, проследимост, дизайн на екологична верига за доставки и много други. 

Интересувате ли се от намаляване на въглеродния отпечатък чрез използване на решения, базирани на ЖП превози?
Ние работим заедно с Вас, за да разработим комбинации от видове транспорт, които отговарят на Вашите ЕКО изисквания, като използваме уникалната екологичност на товарните влакове и гъвкавостта на камионите. Товарите се превозват основно с железопътен транспорт, където е възможно. Това може да намали емисиите на CO2 с до 80 процента в сравнение с конвенционалния автомобилен транспорт. Нашият автопарк се справя с предшестващ и последващ транспорт до най-отдалечените кътчета на Европа, което означава, че можете да се насладите на удобството на транспорта от врата до врата, дори ако нямате собствен жп коловоз. Най-взискателните екологични изисквания са нещо разбираемо за нас - затова ние непрекъснато надграждаме автопарка, като използваме все по-широко камиони, отговарящи на стандарта Euro 5, и проучваме възможностите за използване на алтернативни системи. 

DB Schenker Full Load Solutions предлага и железопътни товарни превози по Трансевразийския коридор, който свързва Китай и Европа. Тази интермодална връзка е привлекателна алтернатива на другите видове транспорт, тъй като предлага по-ниски транспортни разходи в сравнение с въздушния транспорт и по-бързи срокове за изпълнение от морските превози. DB SCHENKEReurasia включва решения от врата до врата за блок влакове, единични контейнери (FCL), групи контейнери и групажни контейнери (LCL) по различни маршрути. 

Свързани продукти

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4