Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Industry Solution Automotive Warehouse

Логистични решения за автомобилната индустрия

Световната ни мрежа за логистика при закупуване, дистрибуция и вторичен пазар гарантира, че Вашите компоненти и превозни средства ще достигнат местоназначението си. Предлагаме гама от услуги за съхранение и различни видове транспорт, включително сухопътен, железопътен, морски или въздушен превоз на товари. Осигуряваме и решения за екологосъобразен транспорт, както и концепции за 3PL/4PL.

Разполагаме с бази във всички големи локации за аутсорсинг и транспортиране в света - снабдени с екип от специалисти, които са експерти в автомобилната индустрия. Портфолиото ни от клиенти включва най-големите в света Производители на оригинално оборудване, доставчици от ниво 1 и ниво 2.

DB Schenker е уникално позициониран да предлага услуги, включващи транспорт и дистрибуция, консолидация и деконсолидация, както и решения за управление на веригата на доставки за всеки пазар по света.

За автомобилната индустрия DB Schenker предоставя глобални експертни познания за предизвикателствата във веригата на доставки на нашите клиенти, в това число:

 • Дейности за групи доставчици в автомобилната индустрия, които включват KANBAN схеми за снабдяване със стоково-материални запаси и JIT доставки до производствени линии 
 • Персонализирани, рентабилни, интегрирани и интермодални логистични решения за компоненти, резервни части и превозни средства по веригата на доставки. 
 • Световна мрежа за производствена логистика, дистрибуция, CKD и SKD, и логистика на превозни средства. 
 • Междинно сглобяване на сложни компоненти, с производствен контрол и системи за осигуряване на качеството, които да гарантират непрекъснато производство.
 • Контролни центрове преди доставка за съхранение и ремонти на превозни средства.
 • Услуги по складиране на резервни части, покриващи пълния спектър от изисквания на вторичния пазар.
 • Набор от международни ресурси, който да оказва съдействие на новооткрити предприятия навсякъде по света.

Без значение до коя точка на света трябва да бъдат доставени пратките Ви, те ще достигнат местоназначението си бързо и надеждно. А с политиката ни за постоянно усъвършенстване, можете да сте сигурни, че ще изпреварите конкуренцията. Независимо дали навлизате на нов пазар, планирате нова производствена база или просто се нуждаете от логистичен партньор, за да оптимизирате веригата си на доставки, нашите индивидуални решения могат да отговорят точно на изискванията Ви.

Свързани продукти и услуги

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4