Skip to content
Лого на DB SCHENKER


DB Schenker Electronic

Логистични решения за електронната промишленост

С нарастващата глобализация, електронната промишленост е изправена пред все по-големи времеви и ценови предизвикателства. В DB Schenker уважаваме и разбираме тези предизвикателства. Персонализираните ни решения са създадени да оптимизират производствените процеси и да намалят разходите за дейността Ви. Чрез платформи с участие на много страни, ние подобряваме планирането и сътрудничеството в рамките на Вашата верига на доставки, за да бъде ускорен потокът на материали и готова продукция.

Управление на логистиката и веригата на доставки за електронната промишленост

Някои от най-големите и бързоразвиващите се технологични компании разчитат на DB Schenker за управлението на своите глобални вериги на доставки. Тези компании са разработили стратегии, които предвиждат възлагане на подизпълнители по целия свят, бързо навлизане на нови международни пазари и необходимост от централно оптимизиране на собствените вериги на доставки. Това изисква доставчик на логистични услуги, който е способен да разработи комплексни решения с глобално покритие, и цялостна видимост от мястото на заявка до доставката. С програми като автоматизирано митническо разрешително, договорни услуги за веригата на доставки, освен всичко останало, смятаме, че DB Schenker е уникално позициониран да съдейства на клиентите си за навлизане на нови пазари и за използване на глобалните възможности за възлагане на подизпълнители по целия свят.

За електронната промишленост DB Schenker предоставя глобални експертни познания за предизвикателствата във веригата на доставки на нашите клиенти, в това число:

 • Международна мрежа, която осигурява бърз и рентабилен транспорт между производствените бази и потребителите, независимо от разстоянието.
 • Платформи, в които са ангажирани много страни, за планиране и сътрудничество с Вашата верига на доставки и за увеличаване на потока от материали и продукти.
 • Цялостна видимост и специални продукти, които да гарантират сигурна и надеждна доставка на пратките Ви.
 • Програми за Договорна логистика/Управление на веригата на доставки за постоянно усъвършенстване на процесите Ви и за да се гарантира, че Вашата верига на доставки е винаги рационално организирана и максимално оптимизирана.
 • Решения за Стоково-материалните запаси, управлявани от доставчика (VMI), които да гарантират, че складовете Ви ще бъдат заредени навреме.
 • Утвърдени във времето решения за водещи световни компании в електронната промишленост
 • Глобално интегрирани и постоянно развиващи се решения, обхващащи етапите от доставчика и договорния производител до потребителския пазар
 • Сигурност, сертифицирана от TAPA, системи за качество и програми за намаляване на разходите, които не правят компромис с услугите
 • Силен акцент върху реализацията и идентифицирането на услуги с добавена стойност, които повишават скоростта на обръщение на стоково-материални запаси и удовлетвореността на клиента

Освен всичко изброено имаме опит и в:

 • Управление на VMI центрове за Производители на оригинално оборудване, разположени близо до производствени бази за JIT снабдяване.
 • Дейности по обратна логистика, включително управление на връщания, продуктова диагностика и леки ремонти, изпълнение на заявки за замяна и други.

Ако комбинирате всичко това с нашите услуги с добавена стойност, като ремонти или етикетиране, ще видите, че DB Schenker може да отговори на всички Ваши потребности в областта на управлението на веригата на доставки.

Нашите свързани продукти

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4