Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


Industry Solutions Industrial Gear

Индустриални логистични решения

Услугите ни обхващат широк диапазон от подотрасли по индустриалната верига на създаване на стойност, включващ от транспортни решения за суровини до логистика на резервни части за производителите на двигатели. Като използваме глобалните си транспортни услуги и експертните си познания в областта на договорната логистика, ние можем да оптимизираме Вашата глобална верига на доставки по цялата й дължина.

Осланяйки се на нашето ноу-хау за индустрията и най-добрите ни практики, ние създаваме оптимизирани, стабилни и безопасни процеси. Целта ни е да осигурим подкрепата, която Ви е необходима, за да постигате Вашите цели и да печелите конкурентно предимство във Вашия индустриален сектор.

За вертикалния пазар DB Schenker предоставя глобални експертни познания за предизвикателствата във веригата на доставки на нашите клиенти, в това число:

  • Обширни знания за индустрията и информация за пазара
  • Утвърдени успешни традиции в обработката и съхранението на голямо разнообразие от продукти – от вятърни турбини и крила за самолети до малки, но много скъпи компоненти
  • Опит в логистиката при проекти и транспортните решения за свръхтежки и големогабаритни продукти
  • Глобална мрежа от центрове за обслужване на клиенти и резервни части
  • Специализирани складови решения- както външни, така и вътрешнофирмени
  • Набор от услуги с добавена стойност за опаковане, леки монтажни операции и изпитване на качеството
  • Мащабируеми решения във всички сегменти на сектора и етапи на веригата на доставки, специално адаптирани към конкретните Ви нужди
  • Иновативни подходи и концепции, които Ви помагат да увеличите производителността и/или качеството на услугите
  • Интегриран подход с глобално покритие и компетентност във всички видове транспорт (въздушен, морски, сухопътен, железопътен) и договорната логистика/управление на веригата на доставки

Осланяйки се на нашето ноу-хау за индустрията и най-добрите ни практики, ние създаваме оптимизирани, стабилни и безопасни процеси. Целта ни е да осигурим подкрепата, която Ви е необходима, за да постигате Вашите цели и да печелите конкурентно предимство във Вашия индустриален сектор.

Нашите свързани продукти и услуги

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4