Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Industry Solutions Consumer Marmelade

Логистични решения за сектора на потребителските стоки

DB Schenker познава основно индустрията за потребителски стоки и предлага иновативни и адекватни логистични решения. Многобройните ни партньори от сектора на потребителските стоки са ни доверили за години напред оптимизирането на веригите на доставки на организациите си, осъществяващи връзка между компанията и потребителите. Работим в тясно сътрудничество с всеки от клиентите си, развиващ дейност в сектора за потребителски стоки, за да разработим индивидуални решения.

Освен това, глобалната ни мрежа и силното местно присъствие в страни по целия свят означават, че за Вашата верига на доставки ще се полагат надеждни и последователни грижи във всички държави. Комбинираме четирите си вида транспорт, за да увеличим скоростта и намалим разходите на доставките Ви. Нашите услуги с добавена стойност и продуктови варианти за складиране създават реални комплексни решения, които покриват цялата Ви верига на доставки.

DB Schenker предлага и редица допълнителни услуги. От митническото разрешително, опаковките, цялостното изпълнение, доставката на производствени материали, доставките при проекти, панаирни и изложбени услуги до екологосъобразен транспорт, ние гарантираме Вашия успех без значение в коя сфера на потребителския пазар е съсредоточена дейността Ви.

В сектора за потребителски стоки DB Schenker предоставя глобални експертни решения за предизвикателствата във веригата на доставки на нашите клиенти, в това число:

 • Оптимизирани стоково-материални запаси и съкратено време до пазара
 • Подобрени връзки с бизнес партньори
 • Глобално присъствие с възможности за международна верига на доставки
 • Инструменти за създаване на решения, които да подпомогнат както стратегическото, така и тактическото планиране на мрежите за дистрибуция и проектирането на съоръжения
 • Специализирани складови решения с върхови съвременни технологии за управление и оптимизация на разходите за труд
 • Решения в областта на опаковките, специално предназначени за сектора на потребителските стоки

В заключение можем да споменем, че предлагаме и редица допълнителни услуги. От митническото разрешително до панаирни и изложбени услуги, ние гарантираме Вашия успех без значение в коя сфера на потребителския пазар е съсредоточена дейността Ви. 

Свързани продукти и услуги

Специални продукти

Сензорна технология (Smartbox)

Семейството DB SCHENKERsmartbox създава синергия във Вашата верига на доставки. Ние използваме добре развита мрежа от партньори, което прави тази услуга уникална сред всички видове транспортна спедиция.

С тази мащабна услуга ще получавате подробна информация за Вашия товар – във всеки един момент, за целия свят и с проследяване в реално време. Семейството DB SCHENKERsmartbox предлага и свързани услуги за всички видове транспорт включително въздушен и железопътен.

Когато използвате DB SCHENKERsmartbox, знаете, че получавате уникална прозрачност, сигурност и намалени разходи.

Прозрачност

 • Най-високо ниво на прозрачност на веригата на доставки
 • Контрол на състоянието на товара
 • Подобрено време от подаване на заявката до изпълнението
 • Проследяване в реално време с GPS през мрежата (24/7)

Спестявания

 • Потенциално намаление на разходите за застраховки
 • Намаляване на логистичните разходи на клиента

Сигурност

 • Защита от кражба и вандализъм

Цифровизация

 • Събиране на данни
 • Изготвяне на индивидуални отчети
 • Улесняване на анализа

Новото семейство услуги DB SCHENKERsmartbox се разрасна. То вече контролира глобалния товарен транспорт по по-удобен и иновативен начин, предлагайки няколко опции, които се стремят да отговорят на най-специфичните Ви бизнес нужди:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Изберете лесно и по всяко време най-подходящия за нуждите Ви вариант. Посетете нашия конфигуратор за семейството 
DB SCHENKERsmartbox

Отиди на продукт

eSchenker: Изключително лесно

eSchenker е най-съвременното ни логистично решение до момента. То съчетава всички eServices в един портал, предоставяйки Ви максимална подкрепа на всеки етап от Вашата верига на доставки. От проследяване и планиране до заявки и справки, eSchenker се грижи за всеки аспект на Вашата логистика.

Проследяване

Удобният инструмент за проследяване в eSchenker Ви предоставя информация в реално време за местоположението и статуса на Вашата пратка, както и приблизителното време на доставка към момента. Издаването на номер за проследяване означава, че имате онлайн достъп до подробни данни за пратката без да е необходимо да влизате в системата.

600-тонен кран разтоварва турбините в Бурулус

Над 100 000 тона

1/4

История на успеха

2/4

История на успеха

3/4

Проект за превоз в група:

4/4