Намерете точно това, което търсите

 • Моля, изберете Вашето местоположение и език

 • Man wearing a helmet and a blue shirt and dark tie standing in a workshop

  Германски закон за надлежна проверка на веригата на доставки

  Каква е целта на този закон? Да защитим правата на човека и околната среда, което вече е неразделна част от нашата стратегия и кодекси за поведение в областта на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG).  

  Информация за нашите доставчици

  Германия задава нови международни стандарти, като изисква от компаниите да бъдат по-социално отговорни. Германският закон за надлежна проверка на веригата на доставки, известен на немски език като Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), изисква от германските компании, които отговарят на определени критерии, да извършат надлежна проверка на правата на човека и околната среда и да управляват риска. Законът влезе в сила на 1 януари 2023 г. 

  DB Schenker трябва да спазва закона както като 100% дъщерна компания на DB, така и като самостоятелна компания.  

  Тъй като седалището на DB Schenker е в Германия, този германски закон има и глобално въздействие. Трябва да сте наясно, че всички наши международни филиали трябва да спазват закона, което ще се отрази на всички наши доставчици в световен мащаб. Трябва да идентифицираме и решаваме проблемите, свързани с правата на човека и екологичните рискове в нашите операции и вериги за доставки, за да можем заедно да направим света по-добро място за живеене.

  Законът предвижда следните мерки:

  • Публикуване на декларация за принципите за вътрешна и външна аудитория - включваща въпроси, свързани с нашите човешки права, рисковете за околната среда, приоритетите и начина, по който планираме да ги управляваме занапред.


  • Да осъзнаем къде може да съществува риск от нарушаване на човешките права или за околната среда в резултат на нашите собствени бизнес операции или в рамките на нашата верига за доставки.


  • Гарантираме, че прилагаме ефективна система за преодоляване на рисковете, когато ги открием, включително чрез нейното интегриране във всички важни бизнес процеси (напр. подбор на доставчици).


  • Уверете се, че сме предприели правилните действия, за да предотвратим превръщането на рисковете в нарушения.


  • Когато открием нарушения или предстоящи нарушения, уверете се, че действаме незабавно, за да предотвратим, прекратим или сведем до минимум тези нарушения.


  • Осигуряване на начин за докладване на рискове, свързани с правата на човека и околната среда, за да можем да действаме по тях.


  • Водим добра документация за откритите рискове, за начина, по който се справяме с тях, както и за ефективността на действията ни - и веднъж годишно докладваме на правителството за нашето съответствие с нормативните изисквания.


  Какво означава това за доставчиците ни?

  Ще продължим да си сътрудничим с вас, за да осигурим добър обмен на информация. Важно е да знаете какво да очаквате и как този закон ще се отрази на вас като наш бизнес партньор.

  Моля, следете тази страница, за да се информирате за нашите последни инициативи и за това какво да очаквате. Препоръчваме ви да посещавате страницата често, за да прочетете последните новини и отговори на често задавани въпроси.

  Няколко важни теми ще включват:

  Свържете се с нас, ако имате въпроси

  Съгласие за използване на "бисквитки" и събиране на данни

  Ние използваме "бисквитки", за да оптимизираме уебсайта си и да го подобряваме непрекъснато. Затова, наред и с други, ние използваме  Adobe Analytics. Като продължавате да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки". Можете да намерите допълнителна информация за "бисквитките" и как да се откажете от съгласието си, в нашата политика за поверителност.

 • Cookies and tracking scripts

  Искаме да Ви дадем възможност да вземете информирано решение за или против използването на "бисквитки", които не са задължителни за техническите функции на уебсайта. "Бисквитките" са малки текстови файлове, в които могат да се съхраняват лични данни. 

  Нашата декларация за поверителност има за цел да гарантира, че сте напълно наясно със събирането и обработката на данни, включително чрез използването на "бисквитки" чрез нашите сайтове, и че можете да вземете подходящо информирани решения. Въпреки това, можете да промените настройките на "бисквитките" по всяко време.

  Моля, вижте допълнителна информация в рамките на правилата ни за поверителност на данните.