Skip to content
DB SCHENKER-logga


Är ni redo för att möta framtidens logistikutmaningar?
DB Schenker Consulting tar er till nästa nivå.
Är ni redo för att möta framtidens logistikutmaningar? Kontakta oss

Hur skapar jag en miljömässigt hållbar logistiklösning som är lönsam idag och i framtiden?

Många verksamheter har flera steg kvar för att bli mer hållbara i sin logistikverksamhet. Det handlar främst om att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Krav från kunder och medarbetare, nya lagar, tekniker och forskning gör att din logistikkedja idag inte bara kan vara långsiktigt miljömässigt hållbar, utan behöver vara det. Samtidigt ska fokus på hållbarhet integreras med er grundläggande affärsidé och verksamhetsmål, så som lönsamhet – tur då att lönsamhet och hållbarhet ofta går hand i hand.

Men ärligt talat, du ju vet redan att något måste göras. Vi på DB Schenker Consulting har märkt av en trend senaste åren där fler kunder, idag nästan alla, efterfrågar analyser av framtida logistiklösningar som tar hänsyn till effekterna på miljön. Det är snarare hur det ska göras som ofta blir den utmanade nöten att knäcka.

Det är viktigt att skilja på att uppfylla lagkrav för en hållbar logistik (reaktivt) och att faktiskt (proaktivt) skapa en miljömässigt hållbar logistikkedja som tar hänsyn till miljö och natur på lång sikt samtidigt som lönsamhetsmålen uppnås. Hur kan man då ta nästa steg för att vara redo för kommande utmaningar och samtligt vara konkurrenskraftig?

Jo, genom följande steg kan ditt företag aktivt börja jobba med miljömässig hållbarhet som sträcker sig längre än grundläggande krav och dessutom ligga steget före:

1. Kartlägga nuläget

Kartlägg nuvarande logistikkedja för att identifiera förbättringsområden och risker inom samtliga delar. Mät var ni står idag och identifiera vilka gap och risker som finns.

2. Sätta er strategi

De miljömässiga målen ska genomsyra hela verksamheten och täcka både kortsiktiga förändringar i nuvarande setup (lågt hängande frukter) och investeringar på längre sikt (där beslut om väg framåt behöver tas redan nu). Vidare behöver det vara tydligt vad som ska mätas, hur det följs upp och vilka åtgärder som måste vidtas om målsättningar inte nås.

3. Optimera processer

Med utgångspunkt i nulägeskartläggningen och strategin bör logistikprocesserna optimeras, vilket på sikt ska resultera i att de blir mer hållbara både miljömässigt och ekonomiskt. I detta skede bör nya tekniker prövas som en del i att uppnå en högklassig logistikkedja.

4. Skapa motiverad organisation

Skapa en motiverad organisation med anställda och leverantörer i nära samarbete, som förstår vikten av hållbarhet. Detta skapar förutsättningar för en insatt och förändringspositiv organisation som är redo när förändringar kommer och som även fungerar som naturliga markandsföringskanaler som kan sprida budskapet om era satsningar.

Så, det är inte en fråga om ni ska jobba mer aktivt med miljömässiga hållbarheten i er logistikkedja utan vad ni behöver göra idag och på sikt. Lycka till med att framtidssäkra er logistikkedja!

Nyfiken på att veta mer om hur vi på DB Schenker Consulting jobbar med hållbar logistik? Klicka in här!