Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Schenker Consulting arbetar för att möta framtidens logistikutmaningar

För att möta vår tids största logistikutmaning arbetar DB Schenker Consulting aktivt för att hitta innovativa lösningar.

Innovationsarbetet sker både genom att engagera egna resurser och genom partnerskap via samverkan med akademi, samhälle och andra aktörer i näringslivet. Exempel på pågående innovationsprojekt är världens första självkörande och eldrivna transportsystem för tunga transporter på allmän väg, konvojkörning mellan olika fordonstillverkare med syfte att minska luftmotstånd och därmed bränsleförbrukning, test med High Capacity Transports för att öka transporteffektiviteten och ett pilotprojekt gällande nollemitterande distributionsfordon i städer.

DB Schenkers innovationsprogram drivs av DB Schenker Consulting och genom våra projekt, där innovationer ofta testas i vanlig trafik, har DB Schenker möjlighet att hitta långsiktiga lösningar för sitt bidrag till en hållbar logistik.