Najděte přesně to, co hledáte

 • Vyberte prosím svou zemi a jazyk

  Dodržování etických zásad

  Společnost DB Schenker je hrdá na své etické podnikové normy, jejichž hodnotu oceňujeme již déle než 150 let.

  Naše standardy

  Dodržování našich hodnot a uplatňování řádných obchodních praktik je naší hlavní zásadou pro úspěšné a udržitelné podnikání.

  Všichni lidé ve společnosti DB Schenker jsou odhodláni pracovat v souladu s nejvyššími standardy etiky a bezúhonnosti.

  Zjistit více

  Podnikové etické zásady – Etický kodex

  Náš etický kodex obsahuje závazné standardy a očekávání, která máme v souvislosti s naším každodenním chováním, abychom mohli podnikat v souladu s nejvyššími standardy etiky a bezúhonnosti. Tyto zásady jsou závazné pro všechny lidi ve společnosti DB Schenker po celém světě.

  Zjistit další

  Worker wearing a warning vest and a helmet holding a stack of papers while looking out into an harbour

  Nulová tolerance vůči korupci

  Netolerujeme korupci a nekalé obchodní praktiky zaměstnanců nebo námi pověřených třetích stran.

  Worker wearing a blue helmet and a yellow warning vest looking out of a window towards an airplane

  Poskytování a příjem darů

  Výhody, jako jsou dary a pozvání, nesmějí být nikdy poskytovány za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí.

  Two men in safety helmets and yellow vests looking at a tablet together

  Rozhodování v nejlepším zájmu společnosti

  Musíme se vyvarovat situací, ve kterých by osobní nebo individuální finanční zájmy kolidovaly se zájmy společnosti DB Schenker nebo našich obchodních partnerů.

  Man in blue shirt sitting at a desk and shaking the hand of another person

  Obchod a konkurence

  Dodržujeme platné předpisy o hospodářské soutěži a neuzavíráme žádné dohody, které by ovlivnily ceny nebo smluvní podmínky nebo které by jakýmkoli jiným způsobem nezákonně omezovaly spravedlivou hospodářskou soutěž.

  A row of DB Schenker containers at a harbour

  Ochrana majetku

  Majetek, obchodní tajemství a firemní tajemství musejí být chráněny před zneužitím, zanedbáním a krádeží.

  Close-up of a persons eye and glasses which show that he is looking at a table of figures

  Embarga a sankce

  Dodržujeme platné zákony, předpisy a ustanovení týkající se kontrol vývozu, embarg a sankcí.

  Hlášení problémů

  Vytvořili jsme DB Schenker online systém oznamování, abychom poskytli bezpečné místo, s jehož pomocí může kdokoli nahlásit podezření na porušení zákona nebo závažné porušování povinností. Zde může každý jednotlivec přísně důvěrně a v rámci místních zákonů sdílet informace.

  Online oznamování DB Schenker

  Pro naše dodavatele

  Etický kodex pro obchodní partnery a doplňkové standardy obchodního chování DB Schenker zavazují naše dodavatele a obchodní partnery k dodržování etických a právních norem. Tvoří důležitý základ pro naše kooperativní obchodní jednání.

  Etický kodex pro obchodní partnery

  Náš etický kodex pro obchodní partnery je mimo jiné založen na principech globálního paktu OSN a na stejných zásadách, které jsme stanovili v etickém kodexu pro naše manažery a zaměstnance. Je určen všem společnostem a jednotlivcům po celém světě, od kterých nakupujeme zboží nebo služby.

  Další informace

  Standardy obchodního chování společnosti DB Schenker

  Standardy obchodního chování společnosti DB Schenker byly vytvořeny jako doplněk k etickému kodexu pro obchodní partnery a jsou v souladu se zásadami a duchem tohoto dokumentu. Jsou určeny všem společnostem a jednotlivcům po celém světě, od kterých nakupujeme zboží nebo služby.

  Standardy obchodního chování pro obchodní partnery

  Následující zásady doplňují etický kodex pro partnery společnosti DB Business a měly by být vnímány ve spojení s ním.

  • Pomocí minimálních společenských norem jsem zavedli silný závazek, postoj a prohlášení. Zakládají se na našem kodexu chování, našich hodnotách a naší obchodní strategii.

   Těší nás, že máme pozitivní dopad na komunity tím, že zohledňujeme lidská práva. Referenční rámec zahrnuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a globální pakt Organizace spojených národů.


  • Věříme, že naše rozmanitá pracovní síla je klíčovým faktorem umožňujícím podporu tvořivosti, prosazování inovací a vývoj udržitelných řešení. Proto jsme si stanovili ambiciózní cíle na podporu rozmanitosti a začlenění, a to nejen v rámci naší organizace, ale v celém logistickém průmyslu. 

   Usilujeme o rozvoj začleňující pracovní kultury, kde všichni zaměstnanci mohou v práci svobodně projevit své autentické já – kde společně utváříme naše prostředí a naše působení je celosvětové.


  Minimální společenské normy

  Další informace o našich hodnotách a naší vize spolupráce s partnery.

  Globální dodatek o rozmanitosti a začlenění

  Dodavatelé si mohou dodatek snadno stáhnout zde.

  Oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

  Další informace o našich pravidlech oznamování protiprávního jednání si můžete stáhnout zde.

  Souhlas s použitím cookies a shromažďováním dat

  Používáme cookies, abychom optimalizovali a stále vylepšovali náš web. K tomu používáme mimo jiné Adobe Analytics. Pokračováním v používání této stránky souhlasíte s naším používáním cookies. Další informace o souborech cookies a možnostech odhlášení naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 • Cookies a sledovací skripty

  Chceme vám dát příležitost učinit informované rozhodnutí pro nebo proti použití cookies, které nejsou nezbytné pro technickou funkčnost webu. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat osobní údaje.

  Účelem našich zásad ochrany osobních údajů je zajistit, abyste si byli plně vědomi shromažďování a zpracování údajů, a to i prostřednictvím používání cookies na našich stránkách, a abyste se mohli řádně informovat. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit.

  Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.