Najděte přesně to, co hledáte

 • Vyberte prosím svou zemi a jazyk

 • Zásady ochrany dat na dbschenker.com

  Ochrana vašich údajů je pro vás důležitá – stejně jako pro nás. Z tohoto důvodu vás na této stránce budeme informovat o údajích, které uchováváme. Zároveň vám vysvětlíme, proč tyto údaje potřebujeme a jak můžete sběr údajů omezit. U nás vždy platí, že soukromí chrání osoby, nikoliv údaje.

  • Společnost Schenker AG je stranou zodpovědnou za shromažďování a zpracování vašich údajů. Osobou jmenovanou pro oblast ochrany údajů je pan Maik Goehrke. Pokud máte jakékoliv otázky, návrhy nebo kritiku související s dbschenker.com, kontaktujte prosím:

   Schenker AG

   Kruppstraße 4

   45128 Essen

   Případné otázky a návrhy týkající se ochrany údajů můžete zaslat e-mail na: dataprotection@dbschenker.com   dataprotection@dbschenker.com


  • Veškerý sběr a zpracování dat se provádí pro specifické účely. Ty mohou vyplývat z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovných požadavků zákazníků. Z technických důvodů mohou být některá data shromážděna a uložena během návštěvy webu dbschenker.com. Například datum a trvání návštěvy, zobrazené webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a typu operačního systému a web, ze kterého jste nás navštívili.

   Pokud se zaregistrujete k odběru některého z našich newsletterů, shromažďují se následující povinné informace: oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a odvětví, ve kterém pracujete.

   V takovém případě můžeme vaši e-mailovou adresu použít k propagačním účelům.

   Pokud se zaregistrujete k odběru novinek „logistics NewsFeed“, uložíme si IP adresu počítačového systému, kterou vám přidělí váš poskytovatel internetových služeb (ISP), a datum a čas registrace. Tato data ukládáme, abychom sledovali (potenciální) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, pro vlastní právní ochranu. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit odhlášením „logistics NewsFeed“ nebo kliknutím na odkaz zrušit registraci na konci vašeho zpravodaje.

   Pokud budete mít námitky proti propagačnímu použití vašich dat, budou vaše data použita pouze pro účely statistické analýzy.

   Abychom neustále zlepšovali naše nabídky, ukládáme a analyzujeme data o využití z online oblasti na základě pseudonymizace.

   Pokud kliknete na odkaz na externí stránku, přesunete se mimo stránky dbschenker.com. Společnost Schenker AG proto nezodpovídá za obsah, služby nebo produkty nabízené na propojené webové stránce a také za soukromí a technickou bezpečnost na propojené webové stránce.


  • Vaše údaje budou smazány ve chvíli, kdy nebudou nadále zapotřebí pro účel, za kterým byly shromážděny (např. po uplynutí časového rámce smluvního vztahu). Vaše údaje musí být zároveň smazány, pokud není jejich ukládání povoleno (například pokud nejsou údaje přesné a oprava není možná). Pokud právní nebo praktické překážky zabraňují smazání, jsou data zablokována (např. speciální povinnost spojená s archivací).


  • Datový přenos a odesílání e-mailů na internetu zpravidla šifrováno nebývá, a tudíž nejsou chráněny před přístupem třetí strany. Pokud nás zkontaktujete e-mailem, nemůže být důvěrnost poskytnutých informací během přenosu zprávy zaručena. Doporučujeme proto, aby byly důvěrné informace zasílány výhradně dopisem.


  • Uživatelé si mohou vyžádat informace týkající se údajů, které jsou o nich uloženy. Mohou si také vyžádat opravu, smazání nebo zablokování, pokud pro takovou akci existuje právní podklad.

   Pokud jste si vytvořili uživatelský profil, můžete jej nechat smazán.

   Pro uplatnění vašich práv je dostačující dopis zaslaný poštou na adresu

   Schenker AG

   Data protection

   Kruppstr.4

   45128 Essen

   Germany

   nebo e-mailem na: dataprotection@dbschenker.com


  • Třetím stranám údaje nikdy neposkytujeme. Výjimkou jsou pouze situace, kdy to vyžaduje obchodní vztah. Pokud používáme pro splnění smluv, které jsme s vámi uzavřeli, subdodavatele nebo odpovědné zástupce, je pro nás nezbytné, abychom s nimi údaje sdíleli. V rámci zajištění toho, aby byly tyto údaje zpracovány výhradně pro účely vyřízení vaší objednávky, jsou tyto třetí strany vázány odpovídajícími smluvními závazky. Přenos údajů mezi společnostmi skupiny DB Group probíhá pouze tehdy, kdy jsme na to předem výslovně upozornili.


  • Chceme vám dát příležitost k učinění informovaného rozhodnutí o tom, zda nám umožníte či zakážete soubory cookies používat, jelikož nejsou pro fungování webové stránky nezbytně nutné. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých mohou být uloženy osobní údaje.

   Naše prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno k zajištění toho, abyste byli plně informování o shromažďování a zpracování údajů i tam, kde naše webové stránky používají soubory cookies. Vy tak můžete učinit odpovídající informované rozhodnutí.

   Z tohoto důvodu vás zde informujeme o druhu a rozsahu zamýšleného použití souborů cookies na našich webových stránkách.

   Použití dbschenker.com bez souborů cookies je všeobecně možné, jelikož tyto soubory neslouží pro technické účely. Sledování souborů cookies můžete zamezit změnou nastavení vašeho prohlížeče (nesledovat, seznam ochrany sledování) nebo zrušením možnosti ukládání souborů cookies třetí strany. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit následovně:

   Zároveň doporučujeme pravidelnou kontrolu a mazání uložených souborů cookies, pokud je nepotřebujete.

   Námi používané soubory cookies jsou aktivní od chvíle přístupu k naší webové stránce až do ukončení dané návštěvy. Tyto soubory jsou automaticky neplatné a jsou smazané ve chvíli, kdy vypnete prohlížeč. Tyto soubory jsou známé také jako „dočasné soubory cookies“. Dočasné soubory cookies jsou používány v následujících oblastech:

   • Soubor cookie identifikuje uživatele po přihlášení po dobu aktivní návštěvy webu.
   • Soubor cookie zajišťuje, aby byl po zahájení prohlížení webu zvolený jazyk aktivní po dobu aktivní návštěvy a jeho volbu i po návštěvě jiné ze stránek webu.
   • Soubor cookie slouží k ochraně údajů a zabraňuje tomu, aby bylo s údaji manipulováno, aby k nim nebyl možný přístup a nebyly zaslány do systémů třetích stran.

   Název

   Funkce

   Doba uchování

   _pk_ses.15.dd94

   Uchovává informace o návštěvě 
   Dokud je relace aktivní, maximálně 10 hodin 

   _pk_id.15.dd94

   Identifikuje uživatele a sleduje analytická data (anonymizovaná)

   13 měsíců

   _ga

   Používá se k rozlišení uživatelů

   2 roky

   _gid

   Používá se k rozlišení uživatelů

   24 hodin

   _gat

   Používá se k omezení počtu žádostí

   60 vteřin

   DSID

   Soubor cookie reklamy Google používaný pro účely sledování uživatelů a cílení reklam

   Relace

   IDE

   Tyto soubory cookie jsou vytvářeny službou Google DoubleClick a používají se k zobrazování personalizovaných reklam na základě předchozích návštěv na našem webu.

   18 měsíců

   fr

   Šifrované ID Facebooku a ID prohlížeče

   3 měsíců

   wd

   Facebook cookie pro zlepšení výkonu (velikost zobrazení)

   7 dní

   reg_fb_gate

   URL naposledy navštívené první stránky na Faceooku

   Relace

   reg_fb_ref

   URL naposledy navštívené stránky na Faceooku

   Doba návštěvy

   reg_ext_refU

   Soubor cookie Facebooku (pokud) URL externí webové stránky 

   Doba návštěvy

   datr

   Facebook cookie Identifikace prohlížeče a časové razítko

   2 roky

   dpr

   Facebook cookie

   pl

   Facebook cookie ano/ne

   90 dní

   presence

   Facebook cookie stav chatu

   Doba návštěvy

   sb

   Facebook cookie Identifikace prohlížeče a časové razítkospin Session Facebook cookie

   2 roky

   xs

   Facebook cookie Session ID

   90 dní

   L1c

   Soubor cookies prohlížeče

   Aktuální návštěva

   BizoID

   LinkedIn Ad analytics

   6 měsíců

   BizoData

   LinkedIn Ad analytics

   6 měsíců

   BizoUserMatchHistory

   LinkedIn Ad analytics

   6 měsíců

   BizoNetwork

   PartnerIndex

   LinkedIn Ad analytics

   6 měsíců

   _guid

   Eloqua tracking

   13 měsíců

   bcookie

   LinkedIn Browser ID cookie

   1 rok

   jobs_hru

   LinkedIn Browser ID cookie

   lang

   LinkedIn Browser ID cookie

   li_oatml

   LinkedIn Browser ID cookie

   liap

   LinkedIn Browser ID cookie

   lidc

   LinkedIn routing cookie

   1 den

   org_tcphc

   LinkedIn routing cookie

   sdsc

   LinkedIn routing cookie

   spectroscopyI

   LinkedIn routing cookie

   1P_JAR

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   1 den

   OGPC

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   60 dní

   NID

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   6 měsíců

   SSID

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   2 roky

   SAPSID

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   2 roky

   APISID

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   2 roky

   HSID

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   2 roky

   SIDCC

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   2 roky

   DSID

   Google cookie. Tyto soubory se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze

   2 roky

   UET

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   MUID

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   NAP

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   PPLState

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   SRCHD

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   SRCHUID

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   SRCHUSR

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   WLID

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   WLS

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   _EDGE_S

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   _SS

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců

   _U

   cookie, který sleduje interakci na webu poté, co někdo klikne na reklamu na bing

   13 měsíců


  • Pokud jste udělili souhlas, používá tento web Google Analytics a Google Ads, webové analytické služby poskytované společností Google LLC. Ty umožňují přiřadit data, relace a interakce mezi více zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele, a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními.

   Google Analytics používá tzv. cookies, jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu použití webu. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce však Google vaši IP adresu předem zkrátí (v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru). Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o IP anonymizaci, aby byl zajištěn anonymní sběr IP adres (tzv. IP masking). IP adresa poskytnutá Google Analytics jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Další informace o smluvních podmínkách a ochraně osobních údajů naleznete v smluvních podmínkách Google Analytics a také v ochraně osobních údajů a smluvních podmínkách Google.

   Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Reklamy vycházejí z vašeho zájmu o produkty, které se vám dříve zobrazovaly na jiných webech. Za tímto účelem se v počítači ukládají soubory cookie, které obsahují vaši IP adresu a údaje o použití.

   Osobní údaje budou předávány v rámci ochrany soukromí EU-USA na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti v USA. Certifikát můžete získat zde: Ochrana soukromí

   Data, která nám zašlete a která jsou propojena s cookies, ID uživatele nebo reklamní ID, budou automaticky smazána po 14 měsících. Vymazání údajů, jejichž retenční doba byla dosažena, se provádí automaticky jednou měsíčně. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem tím, že zabráníte ukládání souborů cookie odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

   Můžete také zabránit tomu, aby Google shromažďoval data generovaná pomocí cookie a související s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy), jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google. Stáhněte si a nainstalujte doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics.

   Cookies s odhlášením brání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu. Chcete-li zabránit sledování Universal Analytics napříč zařízeními, musíte se odhlásit ze všech používaných systémů. Pokud kliknete zde, nastaví se soubor cookie pro odhlášení pro tento web:


  • Na našem webu používáme analýzu Matomo. Malé textové soubory (soubory cookie) ukládají data o tom, jak používáte náš web, včetně vaší IP adresy. Tato data jsou anonymizována a ukládána námi. Pokud nesouhlasíte s analýzou vašeho používání našeho webu, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče, abyste zabránili používání cookies. V tomto případě se však může stát, že nebudou použity všechny funkce.


  • dbschenker.com integroval komponent Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (dále jen „Eloqua“) na tento web. Eloqua porovnává relevantní obsah webových stránek s údaji zúčastněných stran, zákazníků a jejich profilů, aby provozovatelům webových stránek umožnila účinněji a cíleněji oslovit zúčastněné strany a zákazníky. Účelem komponentu Eloqua je zvýšit konverzní poměr zúčastněných stran na zákazníky a zvýšit tak obrat provozovatele webových stránek.

   Provozující společností Eloqua je společnost Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

   Eloqua nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Společnost Eloqua jménem serveru dbschenker.com použije data a informace získané prostřednictvím našich webových stránek k vyhodnocení chování uživatelů, kteří náš web použili. Kromě toho společnost Eloqua použije tato data k vytváření zpráv o uživatelských aktivitách jménem i dalších služeb pro naši společnost souvisejících s používáním našich webových stránek.

   Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies prostřednictvím naší webové stránky, jak je ukázáno výše, a to kdykoli pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tak trvale zabránit používání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Oracle v nastavení cookies v systému informačních technologií dotyčné osoby. Soubory cookie, které společnost Oracle již nastavila, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Chcete-li zabránit nastavení cookies, navštivte prosím: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • dbschenker.com vkládá Mapy Google. Pokud udělíte souhlas, kromě dat protokolu se vaše IP adresa přenese do společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   Příslušné zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

   Na webu https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=cs&gl=en můžete provést nastavení svého soukromí.


  • 1) Strana odpovědná za zpracování osobních údajů

   Schenker AG je stranou odpovědnou za zpracování vašich údajů. Jmenovaným úředníkem pro ochranu údajů je pan Maik Goehrke. Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo kritiku týkající se ochrany údajů, kontaktujte prosím:

   Schenker AG
   Maik Goehrke
   Kruppstraße 4 
   45128 Essen

   dataprotection@dbschenker.com

   2) Která data shromažďujeme a proč je zpracováváme?

   Stránky fanoušků na sociálních médiích

   Najdete nás na různých sociálních médiích s jejich vlastním vzhledem. Tímto způsobem bychom vám rádi poskytli širokou multimediální nabídku a sdíleli s vámi myšlenky a důležitá témata. Kromě příslušného poskytovatele sociální sítě shromažďujeme a zpracováváme také osobní údaje uživatelů na stránkách fanoušků. Toto oznámení vás také informuje o tom, jaké informace od vás shromažďujeme na našich sociálních médiích, jak je používáme a jak se můžete bránit proti našemu použití dat. Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat lze nalézt v příslušné nabídce, která je podrobně popsána níže.

   A) Facebook

   Na DB Schenker Group channel představujeme naši společnost na Facebooku. Pokud navštívíte naši stránku fanoušků, Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko shromažďuje, ukládá a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

   Kromě toho se naše osobní údaje zpracovávají pouze ve velmi omezené míře.

   Pro účely designu orientovaného na potřeby a neustálé optimalizace našich stránek používáme statistickou službu Facebook Insights. Tato služba zaznamenává vaši aktivitu na našem webu a zpřístupňuje ji v anonymizovaných statistikách. To nám mimo jiné poskytuje informace o aktivitě návštěvníků naší stránky fanoušků, kliknutí na naší stránce, rozsahu příspěvků, kliknutí a průměrné době přehrávání videa, informací o tom, ze kterých zemí a měst naši návštěvníci pocházejí, a statistikách o genderové vztahy našich návštěvníků.

   Závěry k jednotlivým uživatelům a přístup správce k individuálním profilům uživatelů nejsou možné.

   Více informací o statistikách Facebooku naleznete zde.

   Co se týče zpracování dat Insights, existuje mezi námi Facebook a nás sdílená odpovědnost. Podrobnosti jsou uvedeny v dodatku Společného kontroléru, který najdete zde.

   Facebook Ireland poskytuje podstatu doplňku informací o stránce pro postižené osoby.

   Kromě toho ukládáme uživatelská jména a komentáře, které jsou odstraněny kvůli porušení netikety. Budou sledovány pouze v případě, že je to nezbytné pro prokázání právních sporů v promlčecí lhůtě.

   Kromě toho neukládáme a nezpracováváme osobní údaje o vás, s výjimkou on-line soutěží. V on-line soutěžích budou výherci veřejně označeni svým uživatelským jménem a budou požádáni o vzájemný kontakt do 14 dnů prostřednictvím e-mailu. Výherci musí zaslat své jméno a adresu, aby mohla být cena zaslána. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování on-line soutěže. Pro on-line soutěže platí příslušné podmínky účasti. E-maily s adresami jsou vždy smazány po 30 dnech, pokud nejsou potřeba nad rámec e-mailu pro výherní oznámení.

   B) Instagram

   Nejkrásnější obrázky z knihovny médií jsou zveřejněny na kanálu DB Schenker, který uživatelům ukazuje práci v různých oblastech našeho působení. Důraz je kladen na ekologii a udržitelnost, inovace a technologie a posílení značky zaměstnavatele se zaměřením na všechny oblasti podnikání. Rovněž jsou zveřejňovány mediální obsahy.

   Pokud navštívíte naši stránku fanoušků, budou osobní údaje ukládány a zpracovávány společností Instagram, 4 Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko jako poskytovatel Instagramu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Instagramu. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

   Kromě toho se naše osobní údaje zpracovávají pouze ve velmi omezené míře.

   Pro účely návrhu orientovaného na potřeby a průběžné optimalizace našich stránek používáme statistickou službu Instagram Insights. Tato služba zaznamenává vaši aktivitu na našem webu a zpřístupňuje ji v anonymizovaných statistikách. To nám poskytuje informace o interakcích návštěvníků naší stránky fanoušků, kliknutí na naši stránku, dosahu příspěvků, informací o činnosti našich sledujících a také o tom, ze kterých zemí a měst naši návštěvníci pocházejí, a statistikách o genderové vztahy našich návštěvníků. Závěry k jednotlivým uživatelům a přístup správce k individuálním profilům uživatelů nejsou možné.

   Kromě toho ukládáme uživatelská jména a komentáře, které jsou odstraněny kvůli porušení netikety. Budou sledovány pouze v případě, že je to nezbytné pro prokázání právních sporů v promlčecí lhůtě.

   Kromě toho nebudeme ukládat a zpracovávat osobní údaje o vás, s výjimkou on-line soutěží a fanoušků. V on-line soutěži budou výherci veřejně označeni svým uživatelským jménem a budou požádáni o vzájemný kontakt do 14 dnů prostřednictvím e-mailu. Výherci musí zaslat své jméno a adresu, aby mohla být cena zaslána. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování on-line soutěží. Pro on-line soutěže platí příslušné podmínky účasti. E-maily s adresami jsou vždy smazány po 30 dnech, pokud nejsou potřeba nad rámec e-mailu pro výherní oznámení.

   Žádáme uživatele, poté, aby nám umožnili repostovat své obrázky na kanál Instagram DB Schenker. Prohlášení o souhlasu bude uloženo jako snímek obrazovky a obrázek jako soubor s podrobnostmi o uživateli. Fotografie a formulář souhlasu budou uloženy, dokud bude fotografie zveřejněna na kanálu nebo dokud nebude souhlas odvolán. Repostovaná fotografie je z technických důvodů uložena na serveru Instagram [Facebook Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, D2 Dublin, Irsko]. Zrušení je možné kdykoli (podrobnosti viz níže). V případě zrušení se obrázek a uživatelské údaje okamžitě odstraní.

   C) Twitter

   Twitter Twitter @DBSchenker se používá pro akce, tisk a public relations ve všech tématech naší společnosti.

   Pokud navštívíte náš kanál, který ukládá a zpracovává Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, jako provozovatel osobních údajů Twitter, v rozsahu popsaném v zásadách ochrany osobních údajů.

   Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

   Kromě toho o vás neukládáme a nezpracováváme osobní údaje. Pokud nám pošlete přímou zprávu, uživatelské jméno bude uloženo.

   Kromě toho ukládáme uživatelská jména a komentáře, které jsou odstraněny kvůli porušení netikety. Budou sledovány pouze v případě, že je to nezbytné pro prokázání právních sporů v promlčecí lhůtě.

   3) Jsou údaje sdělovány třetím stranám?
    

   K poskytování naší nabídky je obvykle vyžadováno zapojení zpracovatelů závislých na instrukcích, jako jsou operátoři datových center, poskytovatelé tiskových nebo přepravních služeb nebo jiné strany.

   Externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás zpracovávají údaje, jsou pečlivě vybíráni a smluvně přísně angažováni. Poskytovatelé služeb pracují podle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními ujednáními, technickými a organizačními opatřeními a dodatečnými kontrolami.

   Vaše data budou navíc přenášena pouze tehdy, pokud nám dáte výslovný souhlas nebo v důsledku zákonných ustanovení.

   Upozorňujeme, že při zpracování prostřednictvím Facebooku mohou být data uživatelů z Instagramu a Twitteru zpracovávána mimo území Evropské unie. To může vést k rizikům pro uživatele, protože např. vymáhání uživatelských práv by mohlo být ztíženo. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku, Instagramu a Twitteru.

   4) Kdy budou vaše data vymazána?

   Pokud jsme od vás shromáždili osobní údaje, ukládáme je pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny (např. v souvislosti se smluvním vztahem) nebo pokud je to stanoveno zákonem. Vaše data tedy ukládáme v rámci smluvního vztahu alespoň do úplného ukončení smlouvy. Následně budou údaje uchovány po dobu zákonné doby uchovávání.

   Nové funkce, aktualizace zásad ochrany osobních údajů

   Zásady ochrany osobních údajů přizpůsobujeme změněným funkcím.

   Aktualizováno: 29.06.2020


  New functions, updating the privacy policy

  We adapt the privacy policy to changed functionalities. Therefore, we recommend to read the privacy policy when you visit the new version of dbschenker.com/global

  Updated: December 18th, 2019

  Souhlas s použitím cookies a shromažďováním dat

  Používáme cookies, abychom optimalizovali a stále vylepšovali náš web. K tomu používáme mimo jiné Adobe Analytics. Pokračováním v používání této stránky souhlasíte s naším používáním cookies. Další informace o souborech cookies a možnostech odhlášení naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 • Cookies a sledovací skripty

  Chceme vám dát příležitost učinit informované rozhodnutí pro nebo proti použití cookies, které nejsou nezbytné pro technickou funkčnost webu. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat osobní údaje.

  Účelem našich zásad ochrany osobních údajů je zajistit, abyste si byli plně vědomi shromažďování a zpracování údajů, a to i prostřednictvím používání cookies na našich stránkách, a abyste se mohli řádně informovat. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit.

  Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.