161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Zásady ochrany dat na dbschenker.com

Ochrana vašich údajů je pro vás důležitá – stejně jako pro nás. Z tohoto důvodu vás na této stránce budeme informovat o údajích, které uchováváme. Zároveň vám vysvětlíme, proč tyto údaje potřebujeme a jak můžete sběr údajů omezit. U nás vždy platí, že soukromí chrání osoby, nikoliv údaje.

1) Kdo je stranou zodpovědnou za uchovávání a zpracování údajů?

Společnost Schenker AG je stranou zodpovědnou za shromažďování a zpracování vašich údajů. Osobou jmenovanou pro oblast ochrany údajů je pan Maik Goehrke. Pokud máte jakékoliv otázky, návrhy nebo kritiku související s dbschenker.com, kontaktujte prosím:
Schenker AG
Kruppstraße 4
45128 Essen

Případné otázky a návrhy týkající se ochrany údajů můžete zaslat e-mail na: dataprotection@dbschenker.com

2) Kdy dbschenker.com uchovává a zpracovává osobní údaje?

Jsme si vědomi toho, jak důležité je pro vás vědomí, že jsou vaše osobní údaje během využívání našich služeb bezpečně zpracovávány. Jsme rádi, že jste se rozhodli využít naše webové stránky a naší snahou je poskytnout vám transparentní informace o tom, kdy a za jakých okolností jsou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Veškeré shromažďování a zpracování údajů je prováděno za konkrétními účely. Těmi mohou být technické nároky, smluvní požadavky nebo explicitní zákaznické požadavky.

Během návštěvy dbschenker.com musí být z technických důvodů konkrétní údaje shromažďovány a ukládány. Mezi tyto údaje patří datum a doba trvání návštěvy, navštívené stránky, identifikační údaje prohlížeče, druh používaného operačního systému a webová stránka, ze které jste k nám zavítali. Ačkoliv tyto údaje poskytují informace týkajících se počtu návštěv a způsobu, jakým jsou naše webové stránky používány, je toto shromažďování dat naprosto anonymní.

3) Kdy budou vaše údaje smazány?

Vaše údaje budou smazány ve chvíli, kdy nebudou nadále zapotřebí pro účel, za kterým byly shromážděny (např. po uplynutí časového rámce smluvního vztahu). Vaše údaje musí být zároveň smazány, pokud není jejich ukládání povoleno (například pokud nejsou údaje přesné a oprava není možná). Pokud právní nebo praktické překážky zabraňují smazání, jsou data zablokována (např. speciální povinnost spojená s archivací).

4) Jaká práva mají uživatelé dbschenker.com?

Uživatelé si mohou vyžádat informace týkající se údajů, které jsou o nich uloženy. Mohou si také vyžádat opravu, smazání nebo zablokování, pokud pro takovou akci existuje právní podklad.

Pokud jste si vytvořili uživatelský profil, můžete jej nechat smazán.

Pro uplatnění vašich práv je dostačující dopis zaslaný poštou na adresu
Schenker AG
Data protection
Kruppstr.4
45128 Essen
Germany

nebo e-mailem na: dataprotection@dbschenker.com

 
5) Jsou údaje šifrovány?

Datový přenos a odesílání e-mailů na internetu zpravidla šifrováno nebývá, a tudíž nejsou chráněny před přístupem třetí strany. Pokud nás zkontaktujete e-mailem, nemůže být důvěrnost poskytnutých informací během přenosu zprávy zaručena. Doporučujeme proto, aby byly důvěrné informace zasílány výhradně dopisem.

6) Jsou údaje poskytovány třetím stranám

Třetím stranám údaje nikdy neposkytujeme. Výjimkou jsou pouze situace, kdy to vyžaduje obchodní vztah. Pokud používáme pro splnění smluv, které jsme s vámi uzavřeli, subdodavatele nebo odpovědné zástupce, je pro nás nezbytné, abychom s nimi údaje sdíleli. V rámci zajištění toho, aby byly tyto údaje zpracovány výhradně pro účely vyřízení vaší objednávky, jsou tyto třetí strany vázány odpovídajícími smluvními závazky. Přenos údajů mezi společnostmi skupiny DB Group probíhá pouze tehdy, kdy jsme na to předem výslovně upozornili.

7) Nové funkce

Prohlášení o ochraně osobních údajů přizpůsobujeme změnám ve funkcích. Proto doporučujeme, abyste si při spuštění nové verze dbschenker.com přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů.

8) Kdy jsou používány soubory cookies?

Chceme vám dát příležitost k učinění informovaného rozhodnutí o tom, zda nám umožníte či zakážete soubory cookies používat, jelikož nejsou pro fungování webové stránky nezbytně nutné. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých mohou být uloženy osobní údaje.

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno k zajištění toho, abyste byli plně informování o shromažďování a zpracování údajů i tam, kde naše webové stránky používají soubory cookies. Vy tak můžete učinit odpovídající informované rozhodnutí.

Z tohoto důvodu vás zde informujeme o druhu a rozsahu zamýšleného použití souborů cookies na našich webových stránkách.

Použití dbschenker.com bez souborů cookies je všeobecně možné, jelikož tyto soubory neslouží pro technické účely. Sledování souborů cookies můžete zamezit změnou nastavení vašeho prohlížeče (nesledovat, seznam ochrany sledování) nebo zrušením možnosti ukládání souborů cookies třetí strany. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit následovně:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Rozšíření prohlížeče Firefox pro správu použití Flash souborů cookies: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (plug-in pro flash soubory cookies): http://www.adobe.com/de/privacy/flash-player.html

Správce nastavení Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager.html#117096

Nesledování: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Add-on pro prohlížeč https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Seznam ochrany sledování: http://www.iegallery.com/de-de/trackingprotectionlists

Zároveň doporučujeme pravidelnou kontrolu a mazání uložených souborů cookies, pokud je nepotřebujete.

Námi používané soubory cookies jsou aktivní od chvíle přístupu k naší webové stránce až do ukončení dané návštěvy. Tyto soubory jsou automaticky neplatné a jsou smazané ve chvíli, kdy vypnete prohlížeč. Tyto soubory jsou známé také jako „dočasné soubory cookies“. Dočasné soubory cookies jsou používány v následujících oblastech:

Soubor cookie identifikuje uživatele po přihlášení po dobu aktivní návštěvy webu.

Soubor cookie zajišťuje, aby byl po zahájení prohlížení webu zvolený jazyk aktivní po dobu aktivní návštěvy a jeho volbu i po návštěvě jiné ze stránek webu.

Soubor cookie slouží k ochraně údajů a zabraňuje tomu, aby bylo s údaji manipulováno, aby k nim nebyl možný přístup a nebyly zaslány do systémů třetích stran.

9) Služba analýzy webu

Na naší webové stránce používáme analytickou službu Piwik. Malé textové soubory (cookies) ukládají údaje o tom, jak naši stránku používáte, včetně vaší IP adresy. Tyto údaje jsou námi ukládány a anonymizovány. Pokud nesouhlasíte s analýzou vašeho používání naší webové stránky, můžete kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče a soubory cookies tak nebudou používány. V tomto případě ale může dojít k tomu, že nebude možné využít všech funkcí webu.

10) Google Maps

Dbschenker.com je propojen s mapami Google. Kromě přihlašovacích údajů je společnosti Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, odesílána i vaše IP adresa. Příslušná politika ochrany soukromí je k dispozici na https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Na stránce https://www.google.com/intl/de_en/policies/technologies/product-privacy/, zde můžete ochranu svého soukromí upravit.

11) YouTube

Na dbschenker.com jsou v režimu rozšířeného soukromí zahrnuta videa ze serveru YouTube. Při návštěvě stránky jsou společnosti Google, coby provozovateli YouTube, odesílány následující údaje:

- IP adresa

- konkrétní adresa stránky

- odeslaný identifikátor prohlížeče

- systémové datum a čas připojení

- již existující soubory cookies, které mohou být použity pro přesnou identifikaci vašeho prohlížeče

Soubory cookies a tagy pixelů jsou použity pro přizpůsobení reklam a výsledků vyhledávání pouze tehdy, když je video přehráno. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google může obdržet dodatečné informace o souborech cookies, které jste již uložili. Míra, do které jsou tyto soubory cookies společnosti Google odeslány, je námi neovlivnitelná. Za toto shromažďování a zpracování dat nese zodpovědnost společnost Google.

12) Aktualizace ochrany soukromí

Ochranu soukromí přizpůsobujeme změnám funkcí. Tudíž doporučujeme, abyste si při návštěvě nové verze dbschenker.com přečetli informace o ochraně soukromí.