Skip to content
Logo DB SCHENKER


Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker se hýbe pro atmosfair

Ve třetím čtvrtletí naší interní výzvy Leading the Way bude úsilí věnováno charitativní organizaci atmosfair. Společně se společností atmosfair podporujeme pilotní projekt v indickém Západním Bengálsku tím, že dotujeme prodej vysoce účinných zplyňovacích kamen. V Burkině Faso v západní Africe podporujeme rozšiřování sítě pitné vody o další kiosky. Zjistěte více o projektech, které podporujeme:

Projekt Indie: Efektivní kamna na dřevoplyn

S naší pomocí bude společnost atmosfair dotovat prodej vysoce účinných zplynovacích kamen v indickém Západním Bengálsku. Plynová kamna na dřevo umožňují efektivní vaření bez kouře a také produkují dřevěné uhlí, které lze následně použít nebo prodat. To zlepšuje ekonomickou situaci místních obyvatel a zároveň podporuje ochranu mangrovových lesů a jejich biologické rozmanitosti včetně bengálského tygra.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Celková úspora uhlíku v rámci projektu činí 4500 tun snížení emisí CO2 a 850 tun pohlcení CO2 ročně z 2000 zplyňovacích kamen.

Program účinných plynových kamen | atmosfair


Projekt Západní Afrika: Pitná voda v Burkině Faso

Podporujeme společnost atmosfair při instalaci a provozu několika kiosků s vodou po celé Burkině Faso, abychom místním obyvatelům zajistili přístup k nezávadné pitné vodě. To povede ke snížení nepříznivých zdravotních příznaků spojených s nemocemi přenášenými vodou. Ty souvisejí s jejím nebezpečným používáním a se škodlivými plyny, které vznikají při spalování palivového dřeva pro vaření vody.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Celková úspora uhlíku v rámci projektu činí až 400 tun snížení emisí CO2.

Solární systém odsolování vody | atmosfair


O atmosfair

atmosfair je německá nezisková organizace, která aktivně přispívá ke snižování emisí CO2 tím, že podporuje, rozvíjí a financuje obnovitelné zdroje energie ve více než 15 zemích světa. Spoléhá se výhradně na dobrovolné platby za ochranu klimatu od soukromých osob a podniků. Jejich cílem je dekarbonizace světové ekonomiky, a proto navrhli své softwarové nástroje a poradenské služby, které pomáhají podnikům při provádění klimatické politiky, se zvláštním zaměřením na služební cesty. Jejich pracovní etika je založena na následující zásadě: kompenzovat pouze to, čemu se nelze vyhnout nebo co nelze snížit. Tento přístup představuje základ všech jejich partnerství, který zajišťuje nejen klimatickou integritu, ale také nákladovou efektivitu.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading The Way Challenge

1/3
Sea turtle underwater

We move for Ocean Conservancy

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Hýbeme se pro WeForest

3/3