Skip to content
Logo DB SCHENKER


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker se hýbe pro Ocean Conservancy

V rámci naší zajímavé firemní výzvy věnujeme všechny kilometry, které se nám podařilo nasbírat během druhého čtvrtletí, charitativní organizaci Ocean Conservancy.

Ocean Conservancy logo

Podporujeme činnost organizace Ocean Conservancy, která usiluje o čistý a zdravý oceán a snaží se o zajištění oceánu bez odpadků a znečištění; ochranu křehkých ekosystémů, jako je Arktida a Florida; prosazování udržitelných řešení v oblasti klimatu a zabránění nejhorším dopadům na pobřežní komunity a ekosystémy; a omezení nadměrného rybolovu při zachování populací ryb.

Program: Trash Free Seas®

Odpadky v oceánech mají negativní dopad na zdraví volně žijících živočichů, lidí a místních ekonomik. Odpadky ve vodě a na pobřeží mohou být volně žijícími živočichy zaměněny za potravu nebo se do nich mohou zvířata zamotat, což může mít smrtelné následky. Odhaduje se, že do oceánu se každoročně dostane více než 11 milionů tun plastů.

Underwater image with black and striped fish.

Program Trash Free Seas® má:

Uklidili jsme více než 348 milionů kilogramů odpadků v rámci akce International Coastal Cleanup® - největšího dobrovolnického projektu, který se zaměřuje na zdraví oceánů, na světě.

Program Trash Free Seas® | Ocean Conservancy


Program: Konfrontace klimatických změn

Oceán absorboval více než 90 % tepla z globálního oteplování způsobeného lidskou činností a přibližně třetinu uhlíkové stopy. Řada klimatických dopadů - včetně okyselování oceánů, zvyšování hladiny moří a silnějších a častějších hurikánů - poškozuje pobřežní průmysl a komunity. Organizace Ocean Conservancy usiluje o řadu udržitelných opatření v oblasti klimatu, jako jsou snahy o snížení emisí z lodní přepravy a přístavů a rozšíření dobře umístěných obnovitelných zdrojů energie na moři.

Sunset above the ocean

Od roku 1993 se tempo oteplování oceánů zdvojnásobilo.

Konfrontace klimatických změn | Ocean Conservancy


O Ocean Conservancy

Organizace Ocean Conservancy, která byla původně založena v roce 1972, se snaží chránit oceán před největšími globálními problémy současnosti. Společně se svými partnery vytváří vědecky podložená řešení pro zdravý oceán a na něm závislou faunu a flóru a komunity. Organizace Ocean Conservancy vzdělává občany a podporuje je v tom, aby jednali ve prospěch oceánu. Od Arktidy přes Mexický záliv až po sály Kongresového centra - organizace Ocean Conservancy spojuje lidi, aby společně hledali řešení pro naši vodní planetu. Její práce je podložena vědeckými poznatky, řídí politiku a zapojuje lidi do ochrany oceánu a jeho volně žijících živočichů a rostlin pro budoucí generace.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading The Way Challenge

1/3
Woman cooking with the wood gasifier stove

Hýbeme se pro atmosfair

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Hýbeme se pro WeForest

3/3