Skip to content
Logo DB SCHENKER


Two Women sowing seeds in a tree nursery.
Two Women sitting on the ground, sorting young trees.
Drone shot of a smallscale farm in Brazil.
Drone-shot of project area, still sparseley green hilly terrain.

DB Schenker se hýbe pro WeForest

V rámci naší velké firemní výzvy věnujeme všechny kilometry, najeté během prvního čtvrtletí letošního roku, charitativní organizaci WeForest.

Společně s WeForest podporujeme projekty na ochranu životního prostředí a prosazujeme ochranu lesů. V severoetiopském městě Desa podporujeme odvrácení dezertifikace a chudoby prostřednictvím obnovy lesní krajiny. V Brazílii pomáháme obnovovat atlantský prales a chránit vodní plochy, abychom napomohli návratu divoké přírody a zvěře. Zjistěte více o projektech, které podporujeme:

Projekt 1: Etiopie, Desa'a

Les Desa'a je jedním z nejstarších suchých afromontánních lesů v Etiopii. Pod hranicí chudoby zde žije více než 26 000 lidí, kteří jsou na les odkázáni kvůli vodě, energii a krmení dobytka. Cílem tohoto ambiciózního a oceňovaného projektu je obnovit a chránit suchý afromontánní les, vrátit vodu do této oblasti, která je přímo ohrožena rozšiřováním pouští ze severu, a vymanit venkovské komunity z extrémní chudoby.

Three Women in long dresses shepherding a flock of animals on a sparsely green hill.

Zvrácení degradace půdy a chudoby prostřednictvím obnovy lesní krajiny

Obnovená oblast: 9 917 ha
Počet stromů: 9 649 240

Etiopie Desa'a | WeForest


Projekt 2: Brazílie, koridory pro volně žijící zvířata

Žádný jiný velký tropický les neutrpěl takovou ztrátu jako brazilský Atlantický prales. WeForest spolupracuje s IPE na obnově pralesa a návratu divoké zvěře a pomáhá komunitám, aby se obnovou a ochranou pralesa uživily. Obnovením spojení státního parku Morro do Diabo s okolními fragmenty pralesa přispíváme k vytvoření většího prostoru a migračních tras, aby se ohroženým druhům, jako jsou tamaríni černí, jaguáři, tapíři a makakové, opět dařilo.

Older man standing in the sun, watching the project.

Obnova Atlantického pralesa za účelem návratu divoké zvěře

Obnovená oblast: 1 141 ha
Počet stromů: 2 282 500

koridory pro divokou zvěř | WeForestO WeForest

Společnost WeForest byla založena v roce 2010 a rozvíjí holistické projekty obnovy lesů, na nichž se podílí více subjektů, skrze obnovu lesů a krajiny. Jejich vizí je svět, kde komunity a příroda udržitelně prosperují společně, aby se zastavilo globální oteplování "ještě za našeho života". Jejich poslání je zaměřeno na zachování a obnovu ekologické integrity lesní krajiny ve spolupráci s místními komunitami, aby bylo možné dosáhnout trvalých řešení pro klima, přírodu a lidi. V současné době WeForest obnovuje více než 40 000 ha (47 milionů stromů) na třech kontinentech.

Woman cooking with the wood gasifier stove

Hýbeme se pro atmosfair

1/3
Sea turtle underwater

We move for Ocean Conservancy

2/3
Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading The Way Challenge

3/3