Skip to content
Logo DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Seznam příjemců osobních údajů

V SCHENKER jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů SCHENKER, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Mezi příjemce patří:

  • Administrátoři v rámci skupiny Deutsche Bahn
  • Ostatní společnosti v rámci skupiny DB SCHENKER AG
  • Externí agentura provádějící průzkum spokojenosti zákazníků
  • Direct mailingová agentura
  • Správce systému pro distribuci pozvánek
  • Externí a interní auditorské firmy
  • Smluvní dopravci
  • Dodavatelé softwarových systémů
  • Jiné subjekty, kdy nám poskytnutí osobních údajů ukládají právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.)