Skip to content
Logo DB SCHENKER


DB Schenker Cultural Diversity

Diverzita

Jsme hrdí na rozmanitost našich zaměstnanců a jsme připraveni ji dále podporovat. Naším cílem je vytvářet rovné příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci.

Zaměstnanci jsou jádrem naší společnosti. Trvale pracujeme na tom, abychom se stali nejatraktivnějším zaměstnavatelem, a uvědomujeme si, že tohoto cíle dosáhneme pouze tehdy, když budeme podporovat naše nejrůznější zaměstnance a jejich schopnosti.

Diverzita nám pomáhá:

​​​​​​​

 • Mluvit jazykem našich zákazníků a investorů
 • Splňovat požadavky vypsaných tendrů

 • Vytvářet ve společnosti inovativní prostředí
 • Podporovat otevřené sdílení myšlenek a zlepšovacích návrhů

 • Stát se špičkovým zaměstnavatelem nabízejícím moderní a inovativní pracovní prostředí
 • Zaměřit personální marketing na získávání talentovaných zaměstnanců
 • Být připraveni na nejrůznější demografické změny

 • Vytvořit pevný základ pro podnikovou kulturu charakteristickou svou diverzitou a internacionalizací, která nás lépe připraví na zvládání změn
 • Připravit zaměstnance na působení v mezinárodním prostředí

 • Vyhnout se demotivaci a nízké produktivitě v důsledku (pocitu) diskriminace
 • Udržet si zaměstnance s nejrůznějšími názory a zkušenostmi
 • Diverzifikovat rozhodování za účelem navrhování jedinečných obchodních řešení

Zahájili jsme několik projektů, jejichž hlavním cílem je rozvíjení diverzity, podpora úspěchu zaměstnanců a pozitivní využívání rozdílů. Chceme ukázat, že můžeme být jedineční - ne jako všichni ostatní – a přitom být úspěšní.

Níže si můžete přečíst o našich probíhajících a plánovaných projektech:

"Více žen v provozním managementu" – rádi bychom měli více žen na vedoucích pozicích v provozních oblastech. Proto pracujeme na programech mentoringu, rozvoje a plánování kariéry, marketingu a náborových programů.

Tréninky povědomí o pozitivním vlivu diverzity a vyhýbání se zaujatosti - budou k dispozici téměř pro 70 000 zaměstnanců.

Hra o diverzitě - prostřednictvím této příjemné aktivity se věnujeme tématu diverzity a podporujeme kulturu změn.

Sdílení příběhů o úspěchu - tím, že mezi sebou sdílíme naše úspěchy, se navzájem povzbuzujeme k dalším úspěchům.

Programy pro ženy

Různé programy diverzity jsou globálně řízeny a lokálně podporovány a dále rozvíjeny. Jako příklad lokálních individuálních aktivit můžeme uvést skupiny „Women in Business“.

Zde si můžete přečíst víceVěnujeme se naší kultuře…

...kde je diverzita předností, která podporuje další růst...

...kde jsme hrdí na to, že prosazujeme a rozvíjíme vysoký potenciál nás všech...

...kde my jsme těmi, kým by si přáli být naši konkurenti...

...kde jsme první volbou pro mladé absolventy i zkušené kandidáty...

...kde mají ženy stejné možnosti a příležitosti jako muži...