DB Schenker Cultural Diversity

Women in Business

Iniciativa Women in Business (WIB - „Ženy v byznysu“) byla vytvořena skupinou žen za podpory organizace za tím účelem, aby pro své další kolegyně aktivně připravovala budoucnost ve společnosti DB Schenker a aby se stala ambasadorem žen v byznysu v širším pojetí.

DB Schenker WiB Women Working in Business

Cílem WIB je naučit se využívat plného potenciálu žen na pracovišti a prosazování rovných (ale ne preferenčních) příležitostí a rovného zacházení s ženami i muži.

WIB se stará o navýšení počtu žen na (vrcholových) manažerských pozicích přirozeným způsobem (bez zavádění kvót) a podporuje veškeré akce, které vylepší postavení a možnosti žen uvnitř společnosti DB Schenker.

Jednou z iniciativ skupiny je vytvoření a sledování KPI (klíčových výkonnostních ukazatelů) pro ženy, stát se mentorkami pro další kolegyně s vysokým potenciálem a pomáhat jim s budováním vlastní kariérní sítě a obchodních vztahů. WIB mají být inspirací, vzorem a příkladem svým dalším kolegyním.

Vedení WIB tvoří 7 žen působících na seniorských pozicích v nejrůznějších úsecích na centrále společnosti v německém Essenu.

Women in Schenker (WIS - „Ženy ve společnosti Schenker“)

Women in Schenker (WIS) – je dalším skvělým příkladem skupiny žen, a to senior manažerek ve Švédsku. WIS zviditelňují ženy na vedoucích pozicích, zabývají se otázkami genderových problémů a s místním týmem manažerů intenzivně spolupracují na zlepšení genderové rovnosti. 

Cílem WIS je posílit a zvýšit kompetence a schopnosti žen v oblasti leadershipu tak, aby byl využíván plný potenciál ženského pohlaví a aby byly i touto cestou podporovány myšlenky a cíle Top Employer a PRIMUS.
 
Některými z iniciativ skupiny jsou:

  • propojování a spolupráce s manažery
  • rozšíření kompetencí prostřednictvím školení a tréninků
  • sdílení zkušeností s konkrétními tématy a oblastmi
  • diskutování o problémech spojených s leadershipem
  • koučování a získávání zkušeností s nejrůznějšími výzvami
  • rozšíření znalostí o společnosti, procesech a produktech 
  • posílení spolupráce napříč odděleními a funkcemi

Každá z těchto skupin přispívá k hodnotě společnosti ve smyslu diverzity, podpory rovnosti žen a získávání nových kontaktů pro posílení byznysu.


Contact

If you would like to get more information on any Women in leadership or Diversity topic, please get in contact with us.

We look forward to receiving your call/email!

Schenker AG
Jurgita Penikiene
Kruppstr.4
45128 Essen, Germany
Phone: +49 (0) 201 8781 -8164
jurgita.penikiene@dbschenker.com