Skip to content
Logo DB SCHENKER


Businessmen shaking hands compliance

Dodržování etických zásad

V DB Schenker jsme hrdí na skutečnost, že  v obchodních vztazích jednáme bez výjimky dle našeho etického kodexu, kterému naše společnost připisuje velký význam již po dobu 140 let. Jsme zavázáni dodržovat mezinárodní a národní zákony a jsme odhodláni vždy jednat dle etického kodexu a zákonných směrnic na nejvyšší možné úrovni ve všech našich aktivitách. I díky tomu jsme spolehlivým a z hlediska etického kodexu dobrým obchodním partnerem pro naše investory a zákazníky. Naše DB etické zásady nám poskytující informace k naší každodenní práci. Díky DB etickým zásadám zpracovaným pro naše obchodní partnery mohou naši dodavatelé a obchodní partneři přesně vědět, co ze strany DB očekávat.   

Naše standardy

V DB Schenker jsme zavázáni dodržovat mezinárodní a národní zákony a vždy jednat dle etického kodexu v rámci obchodních vztahů. Tomu připisuje společnost velký význam již po dobu 140 let. Dbáme na dodržování etického kodexu a zákonných směrnic na nejvyšší možné úrovni ve všech oblastech našeho jednání. Naše DB etické zásady nám poskytující informace k naší každodenní práci. Díky DB etickým zásadám zpracovaným pro naše obchodní partnery mohou naši dodavatelé a obchodní partneři přesně vědět, co ze strany DB očekávat.

Naše standardy Zobrazit více
Workers logistics compliance

Pro obchodní partnery

Náš DB etický kodex pro obchodní partnery tvoří podstatu pro kooperativní obchodní vyjednávání zavazující všechny obchodní partnery společnosti DB Schenker k dodržování etických a právních zásad a směrnic.

Pro obchodní partnery Zobrazit více
Woman windowfront business operations

Hlášení porušení etických zásad

DB Schenker ctí svůj závazek poskytovat ochranu ohledně naší nedotknutelnosti a morální integrity. V případě pochyb či podezření z porušení zásad, nařízení či předpisů se na nás prosím kdykoliv obraťte.

Hlášení porušení etických zásad View more
Businessmen Talking on a Terrace

Sociální odpovědnost

Koncern DB Group se zavazuje nadále budovat povědomí a pochopení zásad compliance jak na tuzemském, tak i na mezinárodním poli. Dodržuje vysoké standardy obchodní etiky.

Sociální odpovědnost View more