Skip to content
Logo DB SCHENKER


Woman and man talking to each other

Etický kodex pro obchodní partnery

Etický kodex společnosti DB Schenker zavazuje naše dodavatele a obchodní partnery k dodržování etických a právních standardů. Etický kodex představuje významnou podstatu naší obchodní spolupráce.

Jasně definuje příslušná očekávání DB Schenker: dodavatelé a obchodní partneři souhlasí s dodržováním a plněním požadavků vyplývajících z tohoto kodexu. Pro společnost DB Schenker tato skutečnost představuje významný přínos pro udržitelné řízení dodavatelských řetězců.

Náš etický kodex pro obchodní partnery spočívá mimo jiné na principech iniciativy Global Compact fungující pod záštitou OSN a na stejných principech definovaných v Korporátních principech etického jednání v DB - Etickém kodexu pro naše manažery a zaměstnance. Je určen pro všechny společnosti a jednotlivce po celém světě, od kterých odebíráme zboží, nebo nám poskytují své služby.


Plné znění naleznete zde DB etický kodex pro obchodní partnery.