Skip to content
Logo DB SCHENKER


Woman windowfront business operations

Hlášení porušení etických zásad

DB Schenker ctí svůj závazek chránit vlastní integritu. V rámci všech obchodních aktivit je naším cílem jednat po etické stránce v souladu s našimi statutárními ustanoveními. Jak tomu bývá nejen v našem oboru, mohou nastat situace, kdy dojde k jednání, které není stoprocentně v souladu s etickým kodexem DB. V těchto případech chceme vědět, zda nedochází k porušování zákona nebo jiným závažným prohřeškům. Žádáme vás o nahlášení takových situací. Za tímto účelem jsme zřídili speciální linku DB Schenker poskytující bezpečné zázemí pro hlášení nedodržování etického kodexu. Prostřednictvím linky lze sdílet jakékoliv informace s naprostou důvěrností v rámci platných místních zákonů.

Přístup do speciální linky DB Schenker poskytuje webový systém: 
DB Schenker nouzová linka.