Skip to content
Logo DB SCHENKER


Workers logistics compliance

Naše standardy

Společnost DB Schenker zavedla komplexní systém compliance managementu, díky kterému zajišťuje dodržování etických zásad a vystupuje jako férový a spolehlivý partner vůči zákazníkům.
Naše DB etické zásady definují návody a interní postupy pro všechny DB zaměstnance a výkonné spolupracovníky v rámci všech obchodních aktivit a udržování vztahů se zákazníky.  Naše interní směrnice definují dodržování etických zásad pro následující situace:

Benefity - poskytování a přijímání

DB Schenker věří v transparentnost. Transparentnosti dosáhneme jednáním v souladu s našimi směrnicemi ohledně zacházení s benefity poskytovanými třetími stranami či dary od naší společnosti.

Ochrana aktiv

Definujeme jasné směrnice na ochranu aktiv skupiny DB Group a na zacházení s důvěrnými obchodními údaji.

Zákon o kartelových dohodách / fixace cen

Naše informace a směrnice týkající se zákonu o kartelových dohodách a dohodách o fixaci cen nám umožňují vyvarovat se protikonkurenčním dohodám, fixacím cen a zhotovování nabídek, které by byly v rozporu s hospodářskou soutěží.

Agenti, makléři, konzultanti

Dodržujeme interní pravidla a směrnice i při výběru nových partnerů a navazování spolupráce.

Střet zájmů

Instrukce, jak se uchránit před střetem zájmů mezi profesními povinnostmi a soukromými zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů, umožňují společnosti DB Schenker vždy jednat s nedotknutelností a v rámci morální integrity. 


Podrobné informace jsou obsahem našich DB etických zásad.