Skip to content
Logo DB SCHENKER


Sociální odpovědnost

Koncern DB Group se zavazuje nadále budovat povědomí a pochopení zásad compliance jak na tuzemském, tak i na mezinárodním poli. Dodržuje a aktivně prosazuje vysoké standardy obchodní etiky. DB Group sdílí své zkušenosti v záležitostech compliance s ostatními mezinárodními korporátními hráči.

DB Group je mimořádně zavázána k principům iniciativy UN Global Compact. Je také aktivním členem protikorupční organizace Transparency International.