Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

DB Schenker přepravil do Egypta 100 000 tun komponentů pro stavbu elektráren.

Náklad přepravovaný lodí k jezeru Burullus Z malého rybářského přístavu se stal přepravní hub pro velkokapacitní elektrárnu s kombinovaným pohonem na plyn a páru

Konečná fáze realizace gigantické objednávky: Do září přepravil DB Schenker do Egypta pro Siemens AG celkový náklad o hmotnosti 100 000 tun o 400 000 m3. Jednalo se o komponenty k výstavbě největší plynové elektrárny na světě. Burullus je místem výstavby jedné ze tří elektráren Siemens. Plánovanou kapacitu o 4,8 gigawattech každé ze tří elektráren na zemní plyn bude zajišťovat osm plynových turbín výrobce Siemens a čtyři parní turbíny. Technologie byla zvolena díky její vysoké účinnosti.

​​​​​​​ A 600-ton crane unloads the turbines in Burullus 600 tunový jeřáb vykládá turbíny v Burullusu. The heavy parts are delivered at a specially reinforced pier. Komponenty o vysoké hmotnosti se skládají na přístavním molu se speciální výztuží. The heavy parts, such as generators and turbines, are lifted with steel ropes. Komponenty o vysoké hmotnosti, například generátory a turbíny, jsou zavěšeny na ocelových lanech.

V případě dodaných komponent, u kterých se hmotnost každého kusu pohybovala kolem 500 tun, se jednalo o turbíny, generátory, transformátory a kotle. Do každé ze tří elektráren je nutné namontovat celkem 248 těchto masivních komponentů. Infographic Burullus Project Egypt Ke stažení: Infografika

Komponenty o vysoké hmotnosti se přepravují z Evropy do USA přímo do rybářského přístavu Burullus. Komponenty z Asie nejprve dorazí do přístavu Alexandria na námořní velkokapacitní lodi. Poté se komponenty překládají na menší pobřežní nákladní lodě, které mohou díky svému nízkému ponoru zakotvit v přístavu Burullus vzdáleném od Alexandrie přibližně 80 kilometrů.

DB Schenker zrealizoval všechny požadované přípravné kroky, aby bylo možné komponenty o vysoké hmotnosti vyložit v přístavu Burullus: Dno bylo nutné vyhloubit až na celkovou hloubku 5,50 metrů, přístavní molo bylo nutné opatřit speciální výztuží, dále bylo nutné zrealizovat výstavbu zařízení pro dočasné uskladnění včetně příjezdových cest. Jeřáb s nosností 600 tun byl postaven k překládce jednotlivých komponent na nízkopodlažní návěsy. Přístav Burullus se nachází jen 16 kilometrů od staveniště.

Všechny tři elektrárny se postupně zařadily do provozu v průběhu roku 2017.  

Some facts about the biggest project in Schenker Deutschland's history
  • One single gas turbine weighs 482 tons. This roughly equals the weight of 100 elephants or 32 city buses.
  • DB Schenker is transporting eight turbines of this size and a further 240 components weighing more than 50 tons apiece to the Nile delta in Egypt.
  • A small fishing port 16 kilometers east of the construction site was completely reconstructed within five months in order to enable handling of the heavy-lift pieces: The approach channel and basin were dredged to a depth of 5.5 m, the breakwater was extended by 150 meters, 1,500 meters of access road were built, 6,000 square meters of storage area were constructed, and a 125 meter pier was reinforced for heavy loads.
  • DB Schenker collects the gigantic components produced at plants around the world: Gas turbines from Berlin, generators from Mülheim in Germany and Charlotte in the US state of North Carolina. Transformers come from Weiz in Austria and Zagreb in Croatia. Condensers and parts for the steam turbines come from Banten in Indonesia, while 192 modules for the eight boilers are produced in Ulsan in South Korea.
  • 316,000 cubic meters of other power station components are being delivered by sea or air.
  • The construction of the power stations in Egypt also represents a record for Siemens. The company signed the contract with Cairo in June 2015 for the construction of three gas and steam turbine combined power stations, plus twelve wind parks with a total of 600 turbines. Once they are operating at full capacity, they will increase Egypt's power generation by 50 per cent. In terms of output, each of the combined cycle power plants is the biggest in its class in the world.
Download: Fact sheet Burullus

​​​​​​​